Verslag en foto's vergadering 11 maart 2014

IMG 1200

 

IMG 1169

IMG 1171

IMG 1173

IMG 1174

Voordat we aan de pauze gaan beginnen neemt de nieuwe voorzitter H. de Boer de voorzittershamer over van Jan Meutstege en deze stelt voor om eerst agenda punt 12 te behandelen.
Voorzitter de Boer somt een reeks functies en taken op van de scheidende voorzitter.
In 1979 toegetreden als lid van het bestuur van de FK afdeling Gelderland
Van 1984 tot 1993 voorzitter van de Provinciale FK
Van 1993 tot 1999 voorzitter van de NKB, deze bond is sinds enkele jaren opgegaan in de KLN
Van 1994 t/m 1995 lid geweest van het landelijk bestuur van de NKB
Van 1999 tot heden is hij voorzitter geweest van de gezamenlijke provinciale afdelingen NKB, NHDB en FK. Enkele jaren geleden zijn deze bonden opgegaan in Kleindier Liefhebbers Gelderland.
Hij voert sinds enkele jaren de advertentie acquisitie voor Kleindier Magazine, het blad voor de Kleindierliefhebber.
De heer Meutstege zit in het MT van Kleindier Magazine.
Na opsomming van al deze activiteiten heeft het bestuur gemeend om de heer Meutstege de Gelderlanderprijs toe te moeten kennen voor al zijn bijzondere verrichtingen voor Gelderland, hem wordt een bord en oorkonde overhandigd door H. de Boer en een boeket bloemen voor de echtgenote van de heer Meutstege.
Meutstege bedankt de vergadering voor het in al die jaren gestelde vertrouwen was hier zeer verrast om de Gelderlanderprijs in ontvangst te mogen nemen, hij wenste ons alle goeds toe en zal indien mogelijk de vergaderingen blijven bezoeken.

IMG 1177

IMG 1182

 IMG 1186

IMG 1193

IMG 1195

IMG 1197

IMG 1199