agenda

 De geplande  eerste KL Fryslân vergadering op dinsdag 24 maart gaat i.v.m. het Corona virus NIET DOOR.

 

De eerste ledenvergadering van de provincie Fryslân wordt gehouden op .........................

locatie: de Rode Doffer, Noorderdwarsvaart 167c, Drachten

Aanvang 20.00 uur.