Jubilarissen A.K.C. Assen

 Huldiging Jubilarissen en benoeming Leden van Verdienste A.K.C. Assen

IMG Assen 1 Verdegem -website

De heer Verdegem krijgt de gouden speld van Margriet Siepel opgespeld, 50 jaar lid KLN            

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Asser Kleindierfokkersclub in Assen zijn op 4 maart 2014 twee jubilarissen gehuldigd.
Zowel de heer T. Verdegem als onze voorzitter, de heer W. Enting, zijn 50 jaar lid van de KLN.
De heer Verdegem wordt toegesproken door de voorzitter. Omdat ook de heer Enting een van de jubilarissen is, wordt hij in het
zonnetje gezet door de heer H. van der Vecht, secretaris van de vereniging, die ons in vogelvlucht meeneemt van het begin van zijn hobby tot het heden.

IMG Assen 2 Enting- website

Gaukje en Willem Enting, Willem 50 jaar lid KLN.

Drie leden van de vereniging worden op deze avond benoemd tot Lid van Verdienste, om hun grote bijdrage aan de vereniging in de voorbije jaren.
Als eerste gaat deze eer naar de heer Blomberg, die tijdens de Kerstshow al is gehuldigd als jubilaris. Helaas kon hij niet aanwezig zijn op deze avond. De oorkonde zal hem daarom op een ander tijdstip worden uitgereikt.
Ook de heer Warners en mevrouw Siepel werden benoemd tot Leden van Verdienste. Zij zijn betrokken leden, die erg veel werk verzetten en goed meedenken met de activiteiten.
Beiden ontvangen, na een toespraak van de voorzitter, naast de oorkonde, een bos bloemen.