PR Tips

Doe u voordeel met een paar eenvoudige maar nuttige tips:

  • leg niet al het foldermateriaal op tafel zonder toezicht. U bent dan gegarandeerd binnen het uur alles kwijt
  • kijk of iemand serieus belangstelling heeft en probeer een gesprek aan te knopen over de hobby. Vertel over de reden dat u dieren houdt en leg uit dat wij met zijn allen ons nationale erfgoed in de vorm van onze kippen- konijnen- en duivenrassen helpen in stand te houden
  • zorg ook voor promotiemateriaal van uw eigen kleindiervereniging
  • regel de standbemanning vooraf en stel een rooster op. Te weinig bemensing is niet goed maar teveel mensen in de stand is ook niet goed
  • de standbemanning moet niet steeds met elkaar in gesprek zijn. Zorg dat er voldoende aandacht naar het passerende publiek uit gaat
  • blijf niet passief afwachten maar mensen aanspreken als ze bij de stand stil staan geeft meestal resultaat. Wees echter ook niet te opdringerig!
  • uitgebreid eten en drinken in de stand of de mensen zittend te woord staan wekt weerstand op.

Veel succes.