Vaccinatie hoenderachtigen N.C.D. in Nederland (Pseudo Vogelpest)

Hoenders, dwerghoenders en siervogels die op tentoonstellingen worden ingezonden, moeten geënt worden tegen N.C.D. (Pseudo Vogelpest).
Het is belangrijk dat deze enting zorgvuldig en serieus wordt uitgevoerd. Door de VWA worden op tentoonstellingen steekproeven gehouden en als uit het mest- of bloedonderzoek blijkt dat de dieren niet voldoende weerstand hebben opgebouwd tegen de pseudo vogelpest, dan kan een tentoonstellingsverbod voor een bepaalde regio worden afgekondigd.

Let op: ook voor jongdierenkeuringen, speciaalclubdagen etc. is deze enting verplicht!

Aanwijzingen voor het enten van hoenderachtigen en loopvogels tegen pseudo vogelpest (NCD)

Let op!  ALLE bij de fokker aanwezige dieren moeten worden gevaccineerd. Dus ook de dieren die niet naar tentoonstellingen gaan en ook de ongeringde dieren vanaf een bepaalde leeftijd (zie ook de tekst hieronder.
De entverklaringen (kopieën) moeten door de fokkers bij het inkooien van de dieren worden ingeleverd bij de tentoonstellingssecretaris en deze worden bij het uitkooien weer door de fokkers opgehaald. De entformulieren moeten aan de ambtenaar van de VWA worden getoond als deze hierom vraagt.

Download Vacinatieschema Hoenders

Hier volgt de juiste tekst voor uw vraagprogramma:

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD).
Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.
Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane methode.
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is.

Een aantal tips voor de entingen:
  • Een aantal herhalingsentingen (2 of 3) met ongeveer 3-4 weken ertussen heeft de voorkeur voor voldoende weerstandsopbouw. 
  • Voor alle (levende) entstoffen geldt het volgende. Zorg ervoor dat de dieren binnen vier uur na het aanmaken van de entstof, deze toegediend krijgen. 
  • Maak de entstof altijd aan met koud water, eventueel met koude magere melk om de entstof te stabiliseren ( 2 gram melkpoeder per liter water of 1 liter melk op 50 liter water). Als de temperatuur van het water hoger wordt, gaat de entstof sneller dood. Ook kan uw dierenarts waterstabilisatoren met blauwe kleurstof ter beschikking stellen, zodat duidelijk waarneembaar is, welke dieren geënt zijn. Dit geldt zowel voor oogdruppelmethode (blauw oog en neusgat), drinkwatermethode (blauwdoorschijnende krop) of de spraymethode (blauwe druppels op de kop). Enkele dagen na de toediening is de blauwe verkleuring weer verdwenen.
  • Methoden van toediening: Bij grote koppels is spray en drinkwater de snelste en gemakkelijkste methode. Zorg wel dat de dieren bij een drinkwaterenting dorstig zijn door de drinkbakjes de avond van te voren weg te halen. Dit geeft de grootste kans dat ze binnen 4 uur drinken en dus een goede enting binnen krijgen. Voor kleine koppels is de oog- of neusdruppelenting ook erg geschikt. Het is dan zeker dat elk dier 1 dosis binnenkrijgt.
  • De meeste entstoffen zijn vanaf de eerste levensdag toe te dienen,maar kijk de bijsluiter daarvoor even na.
  • Sommige entstoffen zijn erg mild en anderen zijn erg sterk. Een milde entstof geeft geen tot weinig entreactie (=ziek worden na enting), maar de weerstandsopbouw kan ook minder zijn. 
  • Alhoewel injectie-entingen op de bijsluiter een langere weerstand laten zien, zijn ze lastiger toe te passen en duurder. Bovendien werken ze alleen maar goed als er minstens een levende enting aan vooraf is gegaan.
    Er is met een klein aantal dieren een proef gehouden om de weerstand na de enting te testen. Kort gezegd, is de uitkomst van deze proef dat door driemaal met Nobilis ND Clone 30 te enten (2 x drinkwater en als laatste een sprayenting) een heel goede weerstand werd bereikt met weinig kosten voor de liefhebber.
  • Overleg altijd met uw dierenarts. De dierenarts zal de enting uitvoeren en daarna samen met u de entverklaring invullen.


NCD entverklaring met Word in te vullen
NCD entverklaring om met de pen in te vullen