Bestuursvergadering

Het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland vergadert in principe elke 1e dinsdag van de maand, behalve in augustus.

Op de pagina, Organisatie, Bestuur staat informatie over de bestuurssamenstelling en de taakverdeling in het bestuur.