Digitale standaards

Tot voor kort hebben we gebruik gemaakt van papieren standaarden. In een standaard staat o.a. beschreven aan welke raseigenschappen etc. een dier moet voldoen. De digitale variant is de opvolger van de papieren versie, met alle voordelen van dien zoals altijd up to date. Aan het gebruik van de digitale standaarden zijn geen kosten verbonden. Bij de eerste keer dat u deze gebruikt moet u zicht eerst registreren met uw e-mailnaam en een wachtwoord. De volgende heer kunt u inloggen met uw e-mailnaam en wachtwoord.


Status | 13 mei 2022 | 
Geen bijzonderheden


Ga naar de digitale standaarden

Klik hier voor de handleiding van de digitale standaarden

Promotiefilm op youtube.

Op dit moment zijn beschikbaar als digitale standaard:

  • konijnen
  • hoenders, dwerghoenders en serama's
  • siervogels deel 1 (parkvogels)
  • siervogels deel 2 (kleine siervogels)
  • oorspronkelijke duiven
  • oorspronkelijke watervogels
  • gedomesticeerde watervogels

De overige volgen later. Te zijner tijd kunnen ook papieren versies van de digitale standaards worden besteld; speciaal voor hen die niet over internet beschikken.

Van de papieren standaards is alleen nog die van de oorspronkelijke watervogels verkrijgbaar.