Publicatie standaardcommissie hoenders & dwerghoenders 24 februari 2018

Op de Diertechnische Raad van zaterdag 24 februari heeft de standaardcommissie het genoegen gehad de volgende bewijzen van erkenning te mogen uitreiken voor:

  • Het Herve hoen in de kleur koekoek (kleurnummer 104)
  • Het Zijdehoen in de kleur chocolade (kleurbeschrijving zoals deze staat onder de Orpingtonkriel)
  • De Yamato in wildkleur (kleurnummer 1)
  • De Maleierkriel in de kleuren zilverpatrijs en roodgeschouderd zilverpatrijs (kleurnummer 5 en 12)
  • De Shamokriel in de kleuren zwart en tarwe (kleurnummer 99 en 28)
  • De Leghornkriel in de kleur isabelpatrijs (kleurnummer 2a)
  • De Brahma in de kleuren blauw ongezoomd en goudberken (kleurnummer 100 en 38)
  • De Ardennerkrielen in de bolstaartvariant
  • De Hollandse kriel in de kleur wit blauwcolumbia (kleurnummer 62)
  • De Watermaalse baardkriel in de kleur blauwporselein (88)

Aan de tentoonstellingssecretarissen, speciaalclubs, fokkers en keurmeesters het verzoek deze nieuwe erkenningen bij te werken in de programma's en standaarden.

Publicatie van de standaardcommissie Hoenders oktober 2017

1) Aanpassing van omschrijving van de beenkleur bij de Ancona en de Anconakriel:

In overleg met de Anconaclub en in overeenstemming met de standaard van het land van oorsprong is de beschrijving van de beenkleur aangepast. De onderstaande tekst is vanaf heden van toepassing:

Beenkleur: Loopbenen en tenen: de kleur is geel voorzien van gelijkmatig verdeelde donkere vlekjes, geheel gele benen zijn toegestaan.

Ernstige fouten: loopbenen anders dan geel of geel met donkere vlekjes; een brede donkere of groene streep is met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2017-2018 voor de duur van vijf jaar een ernstige fout, vanaf het seizoen 2022-2023 is dit een uitsluitingsfout

Fouten: enige lichtgroene aanslag op de loopbenen en tenen; enkele groen vlekjes op de loopbenen of tenen. Vanaf het tentoonstellingsseizoen 2022-2023 behoren deze fouten tot de ernstige fouten.

Lees meer

Publicatie van de standaardcommissie Hoenders Maart 2017

In overleg met en op verzoek van speciaalclubs en/of besluiten van de Entente zijn de onderstaande wijzigingen van kracht.
Keurmeesters, beheerders van tentoonstellingsprogramma’s, fokkers en speciaalclubs worden verzocht nota te nemen van deze publicatie en hun bestanden bij te werken.

Lees meer

Erkenningen op 25 maart afgelast.

Beste mensen, Veel vragen kwamen de laatste dagen binnen over het wel of niet doorgaan van de erkenningen op 25 maart in Veenendaal. Er blijven helaas nieuwe besmettingen tevoorschijn komen. Gisteren is er nogmaals contact geweest met Harry Arts, ons KLN bestuurslid met dit onderwerp in zijn portefeuille. Harry heeft nogmaals contact gehad met de NVWA. Hieruit is het volgende voortgekomen: Het is niet verboden om de dieren naar de door ons gehuurde locatie te brengen, maar de dieren moeten daar dan blijven totdat de verboden worden opgeheven. Niemand kan zeggen hoe lang dit nog is. Helaas was dat voor ons geen optie. Uit oogpunt van dierenwelzijn niet, maar ook niet uit financieel oogpunt en last but not least kon dit niet, omdat we snappen dat jullie de dieren daar niet willen achter laten. De betekent dat we de keus hebben moeten maken om ook deze 3e poging af te zeggen. Het is helaas niet anders. Op 4 april vergaderd de standaardcommissie en zullen wij nadenken over mogelijkheden en onmogelijkheden voor de nabije toekomst. Voorlopig ziet het er naar uit dat we nog last blijven houden van het virus en de daaraan gekoppelde verboden. Namens de standaardcommissie Aad Rijs