Mededelingen gepubliceerd juni 2008

Tijdens de KleindierenExpo werden weer een aantal rassen met nieuwe kleuren ter erkenning
aangeboden. Ook werd de status van een paar rassen met een voorlopige erkenning tegen het licht
gehouden. In dit artikel een opsomming van de erkenningen en wijzigingen per 1 april 2008.

Franse Hangoor
M.i.v. 1 april is de Franse Hangoor in de kleur mignon voorlopig erkend voor een periode van 2 jaar. De kleuromschrijving is als volgt:
Mignon

ABCde (Internationaal)
ABCde

AbCdG (Duits)
AdCdG

Dek- en buikkleur
De dekkleur wordt gevormd door een gele kleur die overtrokken is met een blauwe waas. Deze waas dient mooi egaal te zijn. De dekkleur strekt zich uit over de kop, oren, borst, benen en bovenzijde staart. Borst en benen vertonen wat minder waas. De oorranden, kaakranden, oogranden en neusbelijning zijn roomkleurig.
De nagelkleur is hoornkleurig.
De oogkleur is blauwgrijs, de snorharen zijn blauwachtig.
Buikkleur, achterzijde voorbenen, binnenzijde achterbenen en onderzijde staart zijn wit.

Tussenkleur
De tussenkleur is geel.

Grondkleur
De grondkleur is wit tot roomkleurig. De grondkleur op de buik is wit.

Lichte fouten
Ongelijke dekkleur. Iets donkere dekkleur. Iets rode dekkleur. Het ontbreken van waas op borst en benen.
Lichte kleur in buikkleur. Anders gekleurde snorharen.
Niet geheel zuivere grondkleur.

Zware fouten
Te veel ticking. Gekleurde buik. Kleurloze nagels.
Foutieve tussenkleur. Foutieve grondkleur.
Het ontbreken van de waas in de dekkleur anders dan op borst en benen.

Voskonijn
Van het Voskonijn in de kleuren geel en beige wordt de erkenning ingetrokken.

Tan
Bij de Tan wordt de kleurslag feh definitief erkend. De kleurbeschrijving is aangepast.

5. Dek- en tankleur.
De Tan is erkend in de kleuren zwart, bruin, blauw, feh en gouwenaar.

Fehkleur
De dekkleur is donker fehkleurig overtrokken met een bruinige waas. Deze bruinige waas is het sterkst op de korter behaarde lichaamsdelen (kop, oren en benen). De dekkleur dient intensief, glanzend en egaal te zijn. De dekkleur mag niet te veel overhellen naar roestbruin of blauw. Ze is vrij van anders gekleurde haren, roestaanslag en lichte haartoppen. De borst en de buik zijn egaal tankleurig. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de Tan. De onderzijde van de staart is tankleurig. De schootvlekken bevinden zich tussen de achterbenen, deze zijn sterk tankleurig. De nagelkleur is hoornkleurig. De oogkleur is blauwgrijs en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De snorharen hebben de kleur van het veld waarin ze staan.

6. Tussen- en grondkleur
Fehkleur. De tussenkleur is net onder de dekkleur iets lichter dan de hier verder op volgende grijsblauwe tussenkleur zelf en is niet scherp begrensd. Verder strekt de grijsblauwe tussenkleur zich uit tot aan de wortel toe, hoe verder hoe beter. De triangel, borst en schootvlekken hebben dezelfde
grondkleur als het dek.

Lichte fouten die specifiek de fehkleur betreffen
Geringe bruinige waas, iets sterke of onregelmatige waas, iets roestige aanslag aan dek, iets naar bruin of blauw neigende dekkleur, iets lichte tussen- en grondkleur, grondkleur die niet tot de wortel doorloopt, iets zwakke nagelkleur. Enige licht getapte haren.

Zware fouten die specifiek de fehkleur betreffen
Ontbreken van de bruinige waas, te vale of te donkere dekkleur, te sterke roestaanslag, te lichte onderkleur, te veel lichte getopte haren.

Angora dwerg
Bij de Angora dwerg wordt de kleurslag wit roodoog definitief erkend.

Nederlandse Hangoordwerg
Bij de Nederlandse Hangoordwerg wordt de kleurslag rustekening zwart definitief erkend. Voor de kleur en tekening beschrijving zie het ras Rus. Met dien verstande dat de onderkaak bij voorkeur gekleurd is.