Mededelingen gepubliceerd september 2008

De standaardcommissie deelt hierbij mede dat de Kleurdwerg met lotharingertekening erkend is in de kleuren zwart, bruin en blauw.

In onderstaand overzicht treft u de wijzigingen aan welke door de standaardcommissie zijn doorgevoerd en ingaan per 1 april 2008. Op de hieronder genoemde pagina's zijn de daarachter vermelde wijzigingen aangebracht.
Pag. 1/2 Toegevoegd N.K.B. embleem.
Pag. 4/5 Pagina indeling aangeven in kolom bij rassen.

Pag 6/7 Idem + toegevoegd Grote, Midden, Kleine en Dwergrassen aan de hand van rasnummering.
Pag. 39/40 Laatste regel met betrekking tot DIS is vervallen
Pag 63/64 Lichte fouten: iets donkere tussenkleur bij gouwenaar is vervallen.
Pag. 69/70 Zelfde wijziging als bij het ras Beige (zie blz 233/234 en blz 235/236).
Pag. 73/74 Genetische formule tan bruin.
Pag. 93/94 Lichte fout bij bonttekening gewijzigd: Onder in Boven opgeslagen staart.
Pag. 94a (nieuw) Beschrijving mignon kleur.
Pag. 97/98 Type Groot Chinchilla gewijzigd in: Gestrekt type (Typegroep A)
Pag. 113/114 Zie Pag. 93/94.
Pag. 117/118 Bij licht: verzilverde haren gewijzigd in haartoppen.
Pag. 119/120 Bij geel: Buikkleur is wit tot lichtroomkleurig. Grondkleur aan de buik is wit. .
Pag. 137/138 Typegroep Wener kleur gewijzigd in B.
Pag. 139/140 Beschrijving blauwe kleur aangepast (staalblauw)
Pag. 141/142 Typegroep Wener wit gewijzigd in B
Pag. 147/148 Typegroep Witte van Hotôt gewijzigd in B
Pag. 211/212 Iets donkere tussenkleur als lichte fout bij Gouwenaar laten is vervallen
Pag. 233/234 Toegevoegd bij lichte fouten: Iets donkere buikkleur (Beige).
Pag. 235/236 Toegevoegd bij zware fouten: Te donkere buikkleur (Beige).
Pag. 245/246 Zie Pag. 93/94.
Pag. 255/256 Kleuren geel en beige niet meer erkend.
Pag. 283/284 Bij Geel: Buikkleur is wit tot lichtroomkleurig. Grondkleur aan de buik is wit.
Pag. 289/290 Feh kleur omschrijving aangepast
Pag. 291/292 Idem
Pag. 293/294 Idem
Pag. 293a (nieuw) Toegevoegd foto's
Pag. 303/304 Angoradwerg wit definitief erkend.
Pag. 307/308 en kronen is vervallen bij Pos 4, Rus tekening zwart definitief erkend. Bij de Nederlandse Hangoordwerg met rustekening omvat het masker bij voorkeur de onderkaak. Zie verder het ras: Rus.
Pag.309/310 Zie Pag. 93/94
Pag. 310a/310b Nieuw: Foto's Hangoordwergen
Pag. 310c/310d Idem.
Pag. 322a Nieuw: Haasdwerg Rustekening
Pag. 322b Nieuw: Haasdwerg Otter

Bovenstaande wijzigingen zijn allemaal doorgevoerd in de standaardaanvulling 2008. Tevens zitten er bij deze aanvulling pagina's ter vervanging van pagina's waarop letters en of leestekens ontbreken.

Op pagina 284 moet de eerste regel als volgt zijn: Het aantal verzilverde haartoppen bij donker is ongeveer even groot als het aantal niet-verzilverde haren bij licht zilver.