Mededelingen standaardcommissie konijnen april 2010

ERKENNINGEN

Per 1 april 2010 zijn definitief  erkend in Nederland :

De Meissner hangoor zwartbont. Voor de bonttekening zie beschrijving bonttekening Franse Hangoor.

De Parelgrijze van Halle. Zie beschrijving.

De Nederlandse hangoordwerg in bruin en bruinbont. Voor de beschrijving van de kleur zie de
algemene kleurbeschrijving bruin, voor de bonttekening beschrijving Nederlandse hangoordwerg bont.

De Haasdwerg in haaskleur, zwart en bruin. Voor de beschrijving van de kleur zie de algemene kleurbeschrijvingen.

Per 1 april 2010 voorlopig erkend voor een periode van 2 jaar.(t/m 31 maart 2012)

De Meissner hangoor madagascar.
De verzilvering komt het beste tot z’n recht op een intensieve roodgele dekkleur met iets minder waas.

De Angora hangoor wit blauwoog. Zie beschrijving.

De Lotharingerdwerg in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart/roodgeel. Zie beschrijving

De voorlopige erkenning van de Franse hangoor in de kleur mignon wordt met 2 jaar verlengd.

WIJZIGINGEN
De volgende wijzigingen moeten in de laatste uitgave van de Nederlandse konijnenstandaard aangebracht.

Blz28       In kolom oogkleur bij bruingrijs, oogkleur bruin * toevoegen.
              (Vertoont onder bepaalde belichting een rode gloed)

Blz39/40  Het erkennen van nieuwe rassen en kleurslagen
              Hiervoor is het nieuwe reglement van toepassing wat te vinden is op de site van KLN.

             De afkortingen NKB moeten worden vervangen door KLN.

             Het predikaat M met de daarbij behorende punten komt te vervallen

             P.P.(N.K.B. prijzen) moet worden vervangen door KLN prijzen.

             Het toekennen van KLN prijzen moet gebeuren volgens voorschriften KLN
             (reeds eerder gepubliceerd en te vinden op site KLN)

Blz113   Engelse Hangoor
            Puntenschaal oorlengte en oorbreedte wordt als volgt:
            Oorlengte:      58/59 cm     60/61 cm   62/63 cm      64/65 cm
                                 5 pnt           6 pnt        7 pnt            6 pnt  .
            Oorbreedte :   12 cm          13 cm       14 cm           15cm en meer    
                                 5 pnt           6 pnt        7 pnt            8 pnt
            Totaal dus maximaal 15 punten en minimaal 10 punten

Blz343  grondkleur aan buik bij bruinotter wordt blauwachtig

 

PUNTENKEURING

Konijnen die op een jongdierendag of in een C-klasse(geboren na 30 april) worden ingezonden
dienen te worden gewogen.
Naar gelang het gewicht moet de keurmeester naar eigen inzicht punten toekennen.
Zie hiervoor Leidraad puntenkeuring 2008.

Ondanks dat het dier niet aan de gewichtseisen van de standaard hoeft te voldoen(reglement FK)
moet het wel een gewicht hebben wat past bij de leeftijd.

Standaardcommissie konijnen
Secretaris Jan Vijfvinkel.