Wijzigingen in de konijnenstandaard per 1 april 2009.

Pag 7.

  In kolommen toevoegen      
  Bij tekening:   49c Haasdwerg
  Bij patroon/uitmonstering 49d Haasdwerg

Pag 74  Toevoegen 

Het inschrijven en keuren van in het buitenland erkende rassen.
Voorschriften voor de fokker
Hier nog niet opgenomen, doch in het buitenland reeds erkende rassen kunnen worden ingezonden en bekroond, mits de inzender de naam van het ras en de beschrijving hiervan aan het secretariaat van de tentoonstellinggevende vereniging doet toekomen. Voor bekroning komen uitsluitend in aanmerking, dieren die voorzien zijn van een buitenlandse tatoeëring.
Voorschriften voor de tentoonstellingssecretaris.
Indien mogelijk laat hij de dieren keuren door een lid van de Standaardcommissie. Indien dit niet mogelijk is door een A-keurmeester. Hij is verplicht de betreffende keurmeester uiterlijk 2 weken van te voren op de hoogte te stellen van een dergelijke inzending.
Ook moet een beschrijving van het ras meegestuurd worden.
Voorschriften voor de keurmeester
De keurmeester moet deze dieren keuren volgens de standaard van het land van oorsprong en daarnaar bekronen.

Pag. 79     Bij positie 5 toevoegen kleur: chinchilla

Pag 97-98 Tussen haakjes toevoegen (rozet) achter positie 6 .

Pag 151 Oorlengte aanpassen moet zijn 11-13 cm.

Pag 229-230 Positie 4 wijzigen in Pareling,dek en buikkleur

Pag 238-239 Aanpassing omschrijving donker marters en toevoeging lichte en zware fout.
  
Donker sepia marter
De kleur is zeer donker sepiakleurig. Het verschil met zwart moet, door de rossige bruine gloed welke over deze kleur ligt, zeer goed zijn te onderscheiden. Het duidelijk waarneembare marterpatroon is als volgt:
De kop is bijna geheel donkersepiakleurig, voorhoofd en wangen zijn iets lichter gekleurd. Dek, oren, benen, en staart zijn eveneens donkersepiakleurig.
Op het onderste kwart van de zijden gaat deze kleur geleidelijk over naar een lichtere kleur donkersepia op de buikkleur. Op de borst is een overeenkomstig verloop van de donkersepiakleur. De buikkleur en het onderste kwart van de zijden en het onderste kwart van de borst zijn bij donkersepia marter iets donkerder dan bij midden sepia marter.
  
Donker blauw marter
De kleur is donkerblauw. Het duidelijk waarneembare marterpatroon is als volgt: De kop is bijna geheel donkerblauw gekleurd. Voorhoofd en wangen zijn iets lichter gekleurd. Dek, oren, benen, en staart zijn eveneens donkerblauw gekleurd. Op het onderste kwart van de zijden gaat deze kleur geleidelijk over naar een lichtere kleur donkerblauw op de buikkleur. Op de borst is een overeenkomstig verloop van de donkerblauwe kleur. De buikkleur en het onderste kwart van de zijden en het onderste kwart van de borst zijn bij donkerblauw marter iets donkerder dan bij midden blauw marter.

Toevoegen bij lichte fouten:
Lichte onderzijde staartkleur.

Toevoegen bij zware fouten:
Sepia grondkleur bij blauw.

Pag 249  Toevoegen bij positie 5:
Een uitzondering, die alleen voor de oranje satijn van toepassing is:
De buik- en onderzijde staartkleur volgt zoveel mogelijk de dekkleur maar mag een nuance lichter zijn.

Toevoegen bij lichte fouten:
Alleen van toepassing bij de oranje satijn:
Een roomkleurige buik en onderzijde staartkleur.

Pag 260-261 Tussen haakjes toevoegen(rozet) achter positie 6

Pag. 266a
t/m 266d
 Beschrijving Rhönkonijn. (Volgt later)
  
Pag 284 Eerste regel moet zijn
  Het aantal verzilverde haartoppen bij donker zilver is ongeveer even groot
  als het aantal niet verzilverde haren bij licht zilver.

Pag.322a  Toevoegen kleur: bruin, achter zwart bij positie 6.

Pag 340  Pos.5 : 1e zin aanpassen: Erkend in de kleuren zwart, in de midden en lichte nuance, en  blauw in de midden nuance van verzilvering.

  Pos.6 aanpassen: idem.

Alle konijnenkeurmeesters ontvangen een set nieuwe bladen ter vervanging van de oude.
Andere geïnteresseerden kunnen het t.z.t. via KLN bestellen.

Namens de standaardcommissie,
J. Vijfvinkel

Naar aanleiding van een discussie op de keurmeestersdag van de Nationale Polen en
Kleurdwergenclub doet de standaardcommissie konijnen de volgende mededeling:

Gele aanslag aan voetzolen bij witte dieren(groep 5) dient als volgt te worden bestraft.
Er dienen punten in mindering te worden gebracht bij Positie 6 (kleur)
Al naar gelang de ernst brengt men punten in mindering en volgt men de standaard zoals
aangegeven op pagina 73 en 74.

Iets gele aanslag aan voetzolen geldt dus als lichte fout.
Te veel gele aanslag geldt dus als zware fout.

Vervolgens wordt ook bij Positie 7 (conditie) naar evenredigheid nog iets afgetrokken.
Een wit dier met gele aanslag aan de voetzolen is nou eenmaal niet fraai in verzorging.
Volgt men het bovenstaande op de juiste wijze (leidraad puntenkeuring 2008) dan komt men
ook tot het juiste aantal eindpunten wat past bij de beoordeling van een wit dier.

Namens de standaardcommissie konijnen,
Jan Vijfvinkel.