Publicatie van de standaardcommissie Hoenders Maart 2017

In overleg met en op verzoek van speciaalclubs en/of besluiten van de Entente zijn de onderstaande wijzigingen van kracht.
Keurmeesters, beheerders van tentoonstellingsprogramma’s, fokkers en speciaalclubs worden verzocht nota te nemen van deze publicatie en hun bestanden bij te werken.

Chocolade:
Kleurnummer 110: De kleurbenaming Chocolade wordt in navolging van een EE besluit voor Europa show’s gewijzigd in de kleurbenaming Dun. Op verzoek van de Nederlandse speciaalclubs wordt enkel en alleen in de Nederlandse standaard de kleurbenaming Donkerbruin dun toegepast.

Hollandse kuifhoenkrielen: De rasgebondenkleurbenaming Chocolade bont wordt in navolging van een EE besluit voor Europa show’s gewijzigd in Dun bont. Op verzoek van de Nederlandse speciaalclubs wordt enkel en alleen in de Nederlandse rasgebonden standaard de kleurbenaming Donkerbruin dun bont toegepast.

Orpington kriel: Voor de kleurslag Chocolade wordt verwezen naar kleurnummer 110 van de algemene kleurbeschrijving. De bij dit ras erkende kleurslag wijkt genetisch af van dat wat onder kleurnummer 110 beschreven is. De kleurbenaming Chocolade blijft op basis van een EE besluit voor dit ras behouden en krijgt de volgende rasgebonden beschrijving:
Kleur van haan en hen
Bovengevederte over het geheel van een gelijkmatige en glanzende donkerbruine kleur . De sierveren van de haan, alsmede rug en schouderveren zijn donkerder gekleurd.
Donskleur: bruinachtig grijs.
Loopbenen en tenen donker leiblauw met bruine glans op de schubben
Snavel donkerbruin, Oogkleur donkerbruin
Ernstige fouten
Onegaal van kleur, te donker of te licht over het geheel, anders gekleurde veerdelen.
Fouten:
Bovengenoemde ernstige fouten in mindere mate voorkomend, te geringe glans bij de haan.

Chabo:
Bolstaartige en kortstaartige Chabo's:
In Japan bestaan nog Chabo's met een korte staart. Hierbij is niet de gehele staart, doch een gedeelte daarvan aanwezig, waaronder ook de staartdekveren.
Ook bestaan er nog bolstaart Chabo's, bij welke variëteit het staartbeentje ontbreekt. Zij zijn erkend in gladvederig, krulvederig en zijdeverig . Alle erkende kleurslagen in dit ras zijn ook erkend bij deze variëteit.

Marans krielen:
In navolging van de Franse standaard wordt het gewicht van deze krielen als volgt:
Haan:    1100-1300 gram
Hen:       900-1100 gram