Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders november 2016

Op verzoek van liefhebbers en in overleg met de betrokken speciaalclubs zijn met ingang van deze publicatie een aantal kleurslagen bij de Thüringer baardhoenders en de Thüringer baardkrielen aangepast en is de standaard van het Ardenner hoen en de Ardenner kriel beter afgestemd op de standaard van het land van oorsprong.  Keurmeesters worden verzocht deze aanpassingen in hun standaard te verwerken


Thüringer baardhoenders en Thüringer baardkrielen
De kleurslag Goud zwartgetoept (kleurnummer 85) vervalt en is vervangen door de kleurslag Goud zwartgeloverd (kleurnummer 82)
De kleurslag Zilver zwartgetoept (kleurnummer 86) vervalt en is vervangen door de kleurslag Zilver zwartgeloverd (kleurnummer 83)
De kleurslag Geel witgetoept (kleurnummer 87) vervalt en is vervangen door de kleurslag Geel witgeloverd (kleurnummer 84)

Voor deze drie kleurslagen zijn de volgende opmerkingen van toepassing:
Noot 1:
De lovertekening bij Thüringer baardhoenders/Thüringer baardkrielen is niet zo groot en rond als bij geloverde Hollandse Hoenders waardoor meer van de grondkleur te zien is. Toeptekening i.p.v. lovering is toegestaan.
Noot 2:
De baard van de geloverde dieren toont weinig tot geen grondkleur en stemt overeen met de kleur van de lovers

Ardenner hoenders

Herkomst: Rond 1900 in de Ardennen ontstaan (België/Frankrijk)

Algemene indruk en eigenschappen
Een middelgroot landhoen, slank van bouw met een langwerpig lichaam en een enigszins opgerichte houding. Bij de Ardenner hoenders komen ook staartloze dieren voor, de Ardenner bolstaarten.

Vormbeschrijving
Romp: vrij slank en langwerpig, naar achteren licht afhellend, houding enigszins opgericht
Kop: fijn en vrij klein, gezicht fijn van weefsel, kleur naar gelang de kleurslag
Kam: enkel, fijn van weefsel en middelgroot, recht met 5 of 6 regelmatig gevormde kamtanden met een iets oplopende kamhiel. Kleur naar gelang de kleurslag
Snavel: sterk, middellang, kleur naar gelang de kleurslag
Kinlellen: goed afgerond, middellang; fijn van weefsel; kleur naar gelang de kleurslag
Oorlellen: vrij klein, langwerpig rond; kleur naar gelang de kleurslag
Ogen: in verhouding groot en rond; de kleur is afhankelijk van de kleurslag
Hals: middellang, goed gebogen; halsbehang goed ontwikkeld, rug en schouders bedekkend
Rug en zadel: voldoende breed tussen de schouders, vrij lang en licht aflopend naar de staart. Zadelbehang vrij lang en flink ontwikkeld
Borst: naar voren gedragen, middelmatig breed en diep
Vleugels: groot, goed aangetrokken gedragen, de vleugelpunten gaan schuil onder het zadelbehang
Schouders: middelmatig breed
Staart; vol en goed ontwikkelt, onder een hoek van 45 gedragen. Staartstuurveren lang en breed, tamelijk samengevouwen gedragen en elkaar goed afdekkend. Sikkels lang en breed
Achterlijf: matig ontwikkelt, met weinig donsontwikkeling
Dijen: zichtbaar, nauwelijks middellang
Loopbenen en tenen: fijn van bouw, middellang; donker leiblauw tot zwartachtig naar gelang de kleurslag, vier tenen
Bevedering: glad aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken dezelfde kenmerken als bij de haan, met uitzondering van:
- de kam bij de hen is bij voorkeur klein en staat rechtop maar een licht overhellend achterdeel is toegestaan, -ogen iets donkerder dan bij de haan, -staart lang, iets meer gesloten en onder een hoek van circa 40 graden gedragen

Ernstige fouten
Te gedrongen of te zwaar van bouw, te hoge beenstelling, te korte rug. Te grove kamtanden, wit in oorlellen. Geel pigment in de snavel, benen of huid, zwarte huid.

Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht                      Haan: 1,75-2,25 kg.               Hen: 1,50-1,75 kg.
Ringenmaat               Haan: 18 mm                         Hen: 16 mm

Kleurslagen
Patrijs: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 2 van de Alg. Kleurbeschrijving.
Kopversierselen rood Ogen oranjerood tot bruinoranje. Loopbenen en tenen blauw, snavel en nagels donker hoornkleurig.
NB: De schachtstreep tekening in het hals- en zadelbehang  bij de haan is weinig zichtbaar.
Zilverpatrijs: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 5 van de Alg. Kleurbeschrijving  Kopversierselen rood, ogen oranjerood tot bruinoranje. Loopbenen en tenen blauw, snavel en nagels donker hoornkleurig.
NB: De schachtstreep tekening in het hals- en zadelbehang  bij de haan is weinig zichtbaar.
Zwart goudhalzig: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 45 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen haan donkerrood tot purperrood, hen purper rood tot purperzwart.  Ogen donkerbruin. Loopbenen en tenen donkerblauw tot zwart, snavel en nagels donker hoornkleurig.
Zwart zilverhalzig: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 47 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen haan donkerrood tot purperrood, hen purper rood tot purperzwart.  Ogen donkerbruin. Loopbenen en tenen donkerblauw tot zwart, snavel en nagels donker hoornkleurig.
Zwart: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving.
Kopversierselen donkerpurper tot zwart, ogen donkerbruin tot zwart. Loopbenen en tenen donkerblauw tot zwart, snavel en nagels donker hoornkleurig tot zwart.
Wit: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 98 van de Alg. Kleurbeschrijving Kopversierselen haan donkerrood, hen donkerrood tot purperrood, ogen bruin tot donkerbruin. Loopbenen en tenen blauw, snavel en nagels hoornkleurig.

Ardenner bolstaarten

De Ardenner Bolstaart is in alle bij de Ardenner benoemde kleurslagen erkend.
Bolstaarten missen de staartpartij volkomen; het achterlijf wordt afgedekt door de zadelveren. Door een dominante erfelijke factor ontbreken de staartwervels en het staartbeen. Hierbij moet zowel van boven als van opzij gezien de stuit goed en voldoende breed afgerond zijn.
Ernstige fouten
Het aanwezig zijn van staartbevedering of staartstoppels.
Fouten
Een te opgerichte houding; niet voldoende brede afgeronde stuit; lange of te laag gedragen vleugels.


Ardenner krielen

Herkomst
België, begin twintigste eeuw.

Algemene indruk
Een dwergvorm van de Ardenner. Het is een licht gebouwd dwerghoen van het landhoen type, slank en langwerpig van bouw met een enigszins opgerichte houding.

Vormbeschrijving
Romp: gestrekt, tamelijk breed van voren en naar achteren afhellend, houding enigszins opgericht
Kop: fijn en vrij klein, gezicht fijn van weefsel, kleur naar gelang de kleurslag
Kam: enkel, middelgroot, recht en rechtop, regelmatig getand met vijf of zes kamtanden. De kamhiel iets oplopend zodat de schedellijn niet gevolgd wordt, fijn van weefsel. Kleur naar gelang de kleurslag
Snavel: sterk, middellang; kleur naar gelang de kleurslag
Kinlellen: goed afgerond, middelgroot, fijn van weefsel. Kleur naar gelang de kleurslag
Oorlellen: vrij klein en dun, langwerpig rond van vorm. Kleur naar gelang de kleurslag
Ogen: groot, rond en levendig van uitdrukking. Kleur naar gelang de van de kleurslag
Hals: nogal lang; sierlijk gebogen; halsbehang goed ontwikkeld en lang, de schouders bedekkend
Rug en zadel: rug tamelijk breed tussen de schouders, middellang en licht aflopend naar de staart; zadelbehang vrij lang en goed ontwikkeld
Borst: vol en tamelijk breed, goed gerond en naar voren gedragen
Vleugels: lang, goed gesloten en aangetrokken iets lager dan horizontaal gedragen. Uiteinden gaan schuil onder het zadelbehang
Schouders: goed gerond en breed
Staart; vol en goed ontwikkelt, onder een hoek van 45 graden gedragen. Staartstuurveren lang en breed, tamelijk samengevouwen gedragen en elkaar goed afdekkend. Sikkels lang en breed
Achterlijf: weinig ontwikkeld
Dijen: Middellang en zichtbaar
Loopbenen en tenen: fijn van bouw, middellang; blauw tot zwartachtig naar gelang de kleurslag, vier tenen
Bevedering: glad aanliggend, van voldoende breedte, matige dons ontwikkeling.


Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken, dezelfde kenmerken als de haan, met uitzondering van: -kam klein, bij voorkeur rechtopstaand maar het achtereinde licht omvallend is toegestaan, -ogen iets donkerder dan bij de haan, -staart lang, iets meer gesloten en onder een hoek van circa 40 graden gedragen

Ernstige fouten
Te gedrongen of te zwaar van bouw, te hoge beenstelling, te korte rug. Te grove kamtanden, wit in oorlellen. Geel pigment in de snavel, benen of huid, zwarte huid.

Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht                     Haan: 650 - 550 gram      Hen: 500 - 550 gram

Ringenmaat              Haan: 12 mm                    Hen: 10 mm

Kleurslagen
Patrijs: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 2 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen rood, ogen oranjerood tot bruinoranje. Loopbenen en tenen blauw, snavel en nagels donker hoornkleurig.
NB: De schachtstreep tekening in het hals- en zadelbehang  bij de haan is weinig zichtbaar.
Zilverpatrijs: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 5 van de Alg. kleurbeschrijving. Kopversierselen rood, ogen oranjerood tot bruinoranje. Loopbenen en tenen blauw, snavel en nagels donker hoornkleurig.
NB: De schachtstreep tekening in het hals- en zadelbehang  bij de haan is weinig zichtbaar.
Zwart goudhalzig: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 45 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen haan donkerrood tot purperrood, hen purper rood tot purperzwart.  Ogen donkerbruin.  Loopbenen en tenen donkerblauw tot zwart, snavel en nagels donker hoornkleurig.
Zwart zilverhalzig: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 47 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen haan donkerrood tot purperrood, hen purper rood tot purperzwart.  Ogen donkerbruin.  Loopbenen en tenen donkerblauw tot zwart, snavel en nagels donker hoornkleurig.
Zwart: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen donkerpurper tot zwart, ogen donkerbruin tot zwart. Loopbenen en tenen donkerblauw tot zwart, snavel en nagels donker hoornkleurig tot zwart.
Wit: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 98 van de Alg. Kleurbeschrijving. Kopversierselen haan donkerrood, hen donkerrood tot purperrood, ogen bruin tot donkerbruin. Loopbenen en tenen blauw, snavel en nagels hoornkleurig.