Rectificatie kleurbeschrijving Zijdehoenkrielen Citroen:

In overleg met de fokker en de speciaalclub is besloten de kleurbeschrijving Citroen aan te passen en wel als volgt:

CITROEN:
Kleur van de haan en de hen
Bovengevederte gelijkmatige warme lichtgele kleur, vrij van lichtere schachten of meelkleurige aanslag. Hals- en zadelbehang, rug en schouders bij de haan en de halskraag van de hen levendig glanzend warm lichtgeel, die wat donkerder is dan de borstkleur.
Donskleur iets lichter.
In de staart en in de slagpennen is enig zwart toegestaan
Ernstige fouten:
Duidelijk verschillende kleurdiepte in gedeelten van het gevederte, teveel zwart, wit of grijs in het gevederte of dons.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in minder mate voorkomend en een te lichte donskleur.

Namens de standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders
Aad Rijs, Secretaris