Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders maart 2016

Aanvullingen en wijzigingen betreffende de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Tijdens de 37e Nationale Tentoonstelling werd de KLN Bondsshow voor pluimvee gehouden in de TT Hall te Assen van 6 t/m 9 januari 2016.   In de erkenningsklasse werden de volgende rasen en kleurslagen positief beoordeeld en erkend en worden opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.


Geheel nieuw zijn de kleurslagen splash en citroen.
Zijdehoenders in de kleurslag splash.  
Kleur van haan en hen
De basiskleur van het bovengevederte is licht grauwgrijs. Onregelmatig verdeeld over het gehele lichaam zijn veren of veerdelen blauw gekleurd zonder dat dit tot  plaatvorming leid. Het totaal beeld vormt ondanks de onregelmatige verdeelde blauw gekleurde veren een regelmatig geheel.
De donskleur is licht grijs.
Ernstige fouten
Plaatvorming  bestaande uit groepen aaneengesloten blauwe veren; rood, roest of goud in delen van het bovengevederte; Sterk onregelmatige veredeling van de blauwe veren over het lichaam
Fouten
Een iets onregelmatig tekeningsbeeld, geringe roestaanslag; zwarte in plaats van blauwe veerdelen
Australorp krielen  in de kleurslag chocolade . Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr.110 van de Algemene Kleurbeschrijving
Bassetten  in de kleurslag zilverpatrijs. Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr.5 van de Algemene Kleurbeschrijving
Zijdehoenkrielen in de kleurslag citroen.
Kleur van haan en hen
Het gehele verenpak is van een gelijkmatige frisse citroengele kleur, vrij van lichtere schachten. Hals- en zadelbehang, rug en schouders bij de haan en de halskraag van de hen fris citroengeel van kleur. Een eenkleurig geheel van de verschillende gedeelten van het gevederte is noodzaak.
De donskleur is iets lichter en vrij van andere kleuren.
Iets zwarte smut in de grote slagpennen en de staartstuurveren is toegestaan
Ernstige fouten
Duidelijk verschillende kleurdieptes in gedeelten van het gevederte.  Een te goudgele (buff) kleur; vrijwel zwarte staartpennen en/of grote slagpennen, grijs in het dons.
Fouten
Iets te lichte donskleur; iets onregelmatige kleur op het lichaam, geringe afwijking van de standaardkleur.

Wij verzoeken u de volgende wijzigingen cq. aanvullingen in de standaard aan te brengen.
 De naam Aziatisch patrijs en de varianten ervan  doorhalen op blz. Kleurslagen  29 kleurnummer 23, op blz. 31, nr 24 en nr.25 en op blz. 84 nr.23b.
Op blz. Araucana's 2 onder de kleurslag Tarwe  achter Rug, vleugels en staart …..etc. de woorden   en staart  doorhalen.
Op blz. Araucana's 2 onder de kleurslag Wit achter Snavelkleur: wit... etc. het woord wit wijzigen in geel.
Op blz. Aseel type Madras  2 Onder de kleurslag Blauwtarwe, onder kleur en tekening van de haan, achter halsbehang de tekst zwarte schachtsteeptekening wijzigen in  lichte of donkerblauwe schachtstreeptekening. Achter zadel: het woord zwarte ook wijzigen in  lichte of donkerblauwe.
Op blz. Australorps 2 de laatste zin: lichtere kleur voorlopig toegestaan (seizoen etc. )   geheel doorhalen.
Op blz. Barnevelders 3 toevoegen: Wit: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 98 van de Alg. Kleurbeschrijving.
Op blz. Croad Langshans 2 de ringmaat van de hen wijzigen van 20 naar 22 mm.
Op blz. Marans 1 achter Kam toevoegen: Kamhiel volgt de neklijn niet.
Op blz. Orloffs 2 de ringmaat van de haan wijzigen  van 20 in 22 mm en van de hen van 18 in 20 mm.
Van de Satsumadori is een nieuwe standaardbeschrijving opgesteld met gewijzigde kleurslag benamingen en omschrijvingen. De gehele tekst treft u aan onder  dit bericht.
Op blz. Zijdehoenders 3 toevoegen de kleurslag Splash.  Beschrijving zie boven.
Op blz. Araucana krielen 2 onder de kleurslag Tarwe  achter Rug, vleugels en staart …..etc. de woorden en staart doorhalen.
Op blz. Assendelfter krielen 2 de ringmaat van de haan wijzigen  van 11 in 13 mm  en van de hen van 10 in 11 mm.
Op blz. Bosvoordse baardkrielen 1  de bovenste regel Bosvoordse krielen wijzigen in Bosvoordse baardkrielen.
Op blz. Faverolles krielen 1 achter Kam toevoegen: kamhiel volgt de buiging van de nek.
Op blz. Hollandse krielen 5 Onder zalmkleur toevoegen: Loopbenen en tenen:     licht leiblauw tot leiblauw
Snavel :    hoornkleurig tot donker blauwachtig hoornkleurig
Op blz.6 Achter Tarwe: Loopbenen en tenen: licht leiblauw tot leiblauw Snavel :hoornkleurig tot donker blauwachtig hoornkleurig .  Achter Porselein: Loopbenen en tenen: licht leiblauw tot leiblauw Snavel :blauwachtig tot donker blauwachtig hoornkleurig.  Achter  Citroenporselein:  Loopbenen en tenen: licht leiblauw tot leiblauw. Snavel :blauwachtig tot donker blauwachtig hoornkleurig.    Onder Buff:  Snavel : hoornkleurig tot licht blauwachtig
hoornkleurig . Beenkleur: leiblauw tot licht leiblauw. Voorlopig is voor een periode van 5 jaar (2016-2020)  vleeskleurig wit toegestaan.                                                                                                                                                                                                                    
Op blz. Langshan krielen (Duitse fokr.) 3  De huidige beschrijving van de kleurslag rood komt te vervallen.  Op verzoek van de speciaalclub is deze aangepast aan de Duitse beschrijving
Kleur en tekening van de haan.
Gelijkmatig, glanzend warm dieprood.
Kleine slagpennen: buitenvaan dieprood, binnenvaan gedeeltelijk zwart.
Grote slagpennen: dieprood, iets zwart aan de buitenrand toegestaan.
Staartstuurveren en sikkels zwart; bijsikkels zwart, richting zadel roder wordend.
Donskleur rood, grijs toegestaan.
Oogkleur roodbruin. Snavel- en beenkleur blauwgrijs.
Kleur en tekening van de hen.
Als omschreven bij de haan maar iets lichter van kleur.
Staartdekveren met meer of minder rode omzoming.
Ernstige fouten.
Te lichte of sterk gevlekte rode kleur; zwarte schachtstreeptekening in het halsbehang van de haan of halskraag van de hen; zwarte tekening in de rode lichaamsbevedering; te lichte donskleur; wit in het gevederte.
Op blz. Marans krielen  1 achter Kam toevoegen: Kamhiel volgt de neklijn niet.
Op blz. Moderne Engelse vechtkrielen 4  De naam Roodgeschouderd wit wijzigen in Witpatrijs..
Op blz. Zijdehoenkrielen 3 toevoegen: Citroen.  Kleurbeschrijving zie boven.

Satsumadori
Herkomst
Japan
Algemene indruk
Middelgroot, krachtig, breedgeschouderd en elegant vechthoen met opgerichte lichaamshouding; uitdagende blik en als typisch raskenmerk een  opmerkelijke waaiervormige staart.
Vormbeschrijving
Romp: Breed en gevuld, bespierd.
Kop: Klein en rond met overstekende wenkbrauwen; gezicht helder rood, gedeeltelijk met kleine veertjes bedekt.
Kam: Middelgrote drierijige erwtenkam waarvan het achtereinde iets oploopt.
Snavel: Kort en krachtig, bijna recht, geelachtig hoornkleurig.
Kinlellen: Weinig  tot  nauwelijks ontwikkeld, , keelwam licht aanwezig.
Oorlellen: Klein, rood.
Ogen: levendig , parelkleurig  tot lichtgeel.
Hals: Middellang, recht; halsbehang goed ontwikkeld en reikend tot op de schouders.
Schouders: Breed, opgetrokken en vooruitstekend.
Rug en zadel: Rug middellang, breed tussen de schouders, naar de staart toe aflopend en iets smaller wordend. Goed ontwikkeld zadelbehang, iets zichtbaar dons in het zadel toegestaan.
Borst: Breed, gerond en goed bespierd, weinig naar voren gedragen.
Vleugels: Groot en krachtig, aangesloten gedragen.
Staart: Opvallend, lang, weelderig en waaiervormig, vrij laag in een stompe hoek met de rug gedragen. Talrijke lange en smalle sikkels hangen door de staartstuurveren .
Opmerking: : Bij eenjarige hanen is de spreiding nog niet volledig en wordt de staart hoger gedragen.
Achterlijf: Goed opgetrokken en weinig ontwikkeld.
Dijen: Middellang, stevig bespierd, goed uit elkaar geplaatst en komen goed uit de lichaamsbevedering te voorschijn.
Loopbenen: Middellang, breed uit elkaar geplaatst, krachtig, glad met stevige sporen; geel.
Tenen: Middellang, krachtig en recht; geel.
Bevedering: Gesloten en vast aanliggend zonder kussenvorming.
Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken draagt de hen de staart meer waaiervormig.
Ernstige fouten
Te klein en te zwak bespierd lichaam; te smalle schouders; te nauwe beenstand; horizontale lichaamshouding; te weinig spreiding van de staartstuurveren; te weinig waaiervormige staart; te krappe bevedering; te korte sikkels; kussenvorming ; gerekte kop; te grote of omvallende kam.
Fouten
Bovengenoemde ernstige fouten in mindere mate aanwezig.
Gewicht        Haan: 3,0-3,5 Kg.            Hen:  2,2-2,7 Kg.
Ringenmaat    Haan: 20 mm                Hen:  18 mm
Kleurslagen
Aziatisch patrijs.
Kleur en tekening van de haan
Kop: oranjerood.
Hals- en zadelbehang: van boven naar beneden geleidelijk overgaand van diep warm oranje naar oranjegeel, iedere veer met een glanzende, groenzwarte schachtstreep, bijna evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; schacht zwart; veren aan de voorzijde van de hals zwart.
Rug, schouders en vleugeldek: diep roodbruin.
Vleugels: boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart, bij gesloten vleugel een dwarsband vormende.  Grote slagpennen zwart met diep roodbruin randje langs buitenkant van de buitenvaan  Kleine slagpennen zwart met diep roodbruine zoom langs de buitenvaan; zodat een roodbruine vleugeldriehoek gevormd wordt. De veer eindigt in zwart met groene glans.
Staart: stuurveren zwart; sikkels, kleine sikkels en staartdekveren: groenglanzend zwart; kleine staartdekveren groenglanzend zwart en bruinrood gerand.
Borst: groenglanzend zwart; enige bruine tekening hierin is  toegestaan.
Buik, achterlijf en benedendijen: zwart;  enige bruine tekening in dijen toegestaan.
Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.
Ernstige fouten
Veel tekening in borst
Fouten
Wit in sikkels, staart- en vleugelpennen; te lichte en onvolledig gekleurde vleugeldriehoek.
Kleur en tekening van de hen
Kop: roodbruinachtig.
Hals: halskraag oranjegeel met  brede groenachtig glanzende zwarte schachtstreep
Rug, schouders, benedenrug, zadel en vleugeldek: warm roodachtig bruin met fijne tot iets grovere zwarte pepering en een lichte nerf. Enige samenklontering toegestaam
Staart: stuurveren zwart.
Vleugels: grote slagpennen zwart met een bruine rand aan de buitenvaan; kleine slagpennen binnenvaan zwart, buitenvaan bruin met zwarte zoomstreepjes ongeveer evenwijdig lopende aan de veeromtrek.
Borst: roodachtig bruin en getekend zoals de rugveren. De tekening van de borstveren loopt door tot aan de keel.
Buik en benedendijen: grijsachtig roodlbruin.
Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.
Ernstige fouten
witte vleugeldriehoek bij de haan.
Noot:
Bij de beoordeling van de Satsumadori dient allereerst gelet te worden op type en bouw.
Ontbrekende lichte nerftekening; ontbreken van pepering in borst.
Fouten
Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend. Wit in staart- of  vleugelpennen.
Aziatisch zilverpatrijs
Kleur en tekening van haan en hen
De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij Aziatisch patrijs.
De zwarte kleur in alle veergroepen van haan en hen is geheel overeenkomstig die van Aziatisch patrijs. Bij de haan  zijn de overige kleuren vervangen door zilverwit.
Bij de hen zijn de overige kleuren vervangen door zilverwit tot lichtgrijs met een lichte nerf..
Ernstige fouten
Haan: veel wit in borst; wit in sikkels en staart; veel geel en bruin in het gevederte; onvoldoende hals- en zadeltekening.
Hen: Te weinig pepering; ontbrekende zilverwitte nerftekening; te bruine grondkleur. Ontbreken van pepering in de borst.
Fouten
Haan en hen: bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien onvolledig Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats.

Alle aanvullingen en wijzigingen  worden opgenomen in het aanvullingssetje 2016 dat  in de loop van dit jaar wordt uitgegeven. Dit bericht wordt ook geplaatst op de website van KLN.
Namens de Nederlandse standaardcommissie sectie hoenders/dwerghoenders
Frans van Oers  Tel: 046-4519690  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.