Mededelingen van de standaardcommissie Hoenders, Dwerghoenders en Serama's

Januari 2022

In het tentoonstellingsjaar 2021-2022 hebben we met elkaar moeten aanvaarden dat er veel niet mogelijk was. Gelukkig hebben een aantal speciaalclubs toch kans gezien de zogenaamde verkorte erkenningsprocedure te doorlopen en kan wij u nu laten weten dat er een aantal nieuwe creaties met ingang van het tentoonstellingsjaar 2022-2023 voor de duur van drie jaar voorlopig erkend zijn.

Het gaat om de volgende creaties die inmiddels als beschrijving aan de digitale Hoender en Dwerghoenderstandaard zijn toegevoegd:

  • de Brabanter in de kleur citroen zwartgetoept
  • de Schijndelaar in de kleur koekoek
  • de Aarschotse kriel in de kleur koekoek goudhalzig
  • de Leghornkriel Nederlands type in de kleur chocolade
  • de Oud-Engelse vechtkriel in de bolstaart variant
  • de Shamokriel in de kleur zilvertarwe

Lastig was bij het beoordelen van de aanvragen dat er op veel verschillende manieren wordt omgegaan met het reglement erkenningen. Om deze reden zijn er 'bijsluiters' opgesteld voor de erkenningsprocedure en voor de verkorte erkenningsprocedure. Beide bijsluiters zijn recentelijk aan alle speciaalclubs verzonden met het verzoek de daarin beschreven werkwijze te volgen bij nieuwe of lopende erkenningsaanvragen. 

Verder zijn in het najaar in overleg met de betrokken speciaalclubs een tweetal kleurslagen ingrijpend aangepast. Het gaat hier om:

  • de kleur koekoek bij het Noord-Hollands hoen en de Noord-Hollandse kriel en
  • de kleur zwart witgepareld bij de Chabo die gewijzigd is naar zwart witgetoept

Ook deze aangepaste beschrijvingen kunt u lezen in de digitale standaard. 

In het voorjaar is onze commissie van plan de borstkleur van de hennen van de patrijsvarianten die gebaseerd zijn op bankiva patrijs bij de veel rassen aan te passen. De secretarissen van de betrokken speciaalclubs hebben hierover een voorstel ontvangen en kunnen tot 1 april 2022 hierop reageren. Onze commissie vraagt de speciaalclubs ons te laten weten of zij zich kunnen vinden in het voorstel of te komen met een alternatief.

Een lang lopend project is het aanpassen van beschrijvingen van kleurslagen die gebaseerd zijn op het zogenaamde hanen- en hennenfok principe. Deze beschrijvingen in onze standaard maken het niet mogelijk om goed getekende tentoonstellingshanen en hennen uit één foktoom te fokken. Dit is kijkend naar problemen met het kwijt raken van overtollige dieren en de vaak beperkte ruimte om dieren te houden eigenlijk niet meer van deze tijd. Onze commissie is daarom voorstander van het aanpassen van betreffende kleurbeschrijvingen waardoor het mogelijk wordt tentoonstellingshanen en hennen wel uit één foktoom te fokken. In de afgelopen jaren hebben we op de Diertechnische Raad speciaalclubs opgeroepen hierin mee te denken maar er zijn nauwelijks reacties ontvangen. Wij vragen de speciaalclubs nu nogmaals naar deze vraag te kijken en ons in 2022 te voorzien van input.  

Namens de standaardcommissie Hoenders, Dwerghoenders en Serama's

Aad Rijs