Mededelingen standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders april 2021

Op 7 april heeft een vertegenwoordiging van de commissie zoals afgesproken bij mevrouw C. Veenendaal in Ter Apel een keuring verricht van ter erkenning aangeboden Sussex Hoenders in de kleurslag Wit Parelgrijscolumbia. Aangeboden werden vier dieren die voldeden aan dat wat KLN haar in de brief als voorwaarde voor de keuring had aangegeven. Alle vier de dieren voldeden op basis van het uitgebrachte keurrapport aan de minimum predikaatseis voor erkenning. 

Op grond van de beoordeling door de standaardcommissie, de eerder door de NSODC afgegeven verklaring van geen bezwaar tegen erkenning van de nieuwe kleurslag en het voldoen aan alle voorwaarden die voor de erkenning noodzakelijk zijn, wordt deze nieuwe kleurslag op te nemen in de Nederlandse Hoender- en Dwerghoenderstandaard. Dit met ingang van het nieuwe keurseizoen 2021-2022.

Deze erkenning wordt opgenomen in de digitale standaard.
Met vriendelijke groet, Aad Rijs