Mededelingen standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders februari 2021

Ondanks alle coronabeperkingen is het een drietal speciaalclubs toch gelukt te voldoen aan het reglement erkenningen. Via de verkorte procedure zijn de volgende erkenningen behaald die met in gang van het seizoen 2021-2022 van kracht zijn:
-Aseel in de kleur zwartbont
-Watermaalse baardkriel in de kleur parelgrijszilverkwartel
-Brahmakriel in de kleur koekoek
 
Deze drie erkenningen worden opgenomen in de digitale standaard.
 
Met vriendelijke groet
 
Aad Rijs

-Aseel

Zwartbont (tekst opnemen tussen de kleuren 27 en 28)

Loopbenen en tenen:  geel of geel met donkere vlekken.
Kleur en tekening:
Grondkleur intensief zwart met groene glans.
Het uiteinde van de veren is voorzien van een witte parel of een witte onregelmatige punt.
De tekening bij de haan past zich aan bij de smalle vorm van de rug- en schouderveren en het hals- en zadelbehang.
Bij de hen wordt bij voorkeur een gelijkmatig verdeelde tekening gevraagd.
Geheel witte veren in de grote slagpennen zijn toegestaan. Bij het ouder worden van de dieren neemt het aandeel wit in de veren toe.
Ernstige fouten:
Het ontbreken van de witte tekening in hals- en zadelbehang;  overwegend wit van kleur; anders dan zwart of wit gekleurde veerdelen
Fouten:
veel wit in staart en vleugels bij jonge dieren

-Watermaalse baardkriel

37. Parelgrijszilverkwartel
Ogen: donkerbruin
Snavel: hoornkleurig
Loopbenen en tenen: leiblauw
Kleur en tekening van de haan
Kop: parelgrijze grondkleur, zeer smal zilverwit gezoomd.
Kuif: gekleurd en getekend zoals de hals
Hals: de grote veren van het halsbehang zijn geheel parelgrijs. De kleinere veren, hoger in het halsbehang naar de keel toe, zijn eveneens parelgrijs maar met zilverwitte nerf en zeer smalle zilverwitte zoom.
Schouders en rug: iedere veer heeft een parelgrijs driehoekig midden met zilverwitte baarden. De rugveren hebben bovendien een heldere zilverwitte nerf. De rugveren, breed onder het halsbehang, worden smaller op de rug en langer op de onderrug.
Zadel: zadelbehangveren parelgrijs met zilverwitte nerf en brede zilverwitte baarden.
Staart: stuurveren parelgrijs; sikkels parelgrijs; grote staartdekveren parelgrijs, kleinere staartdekveren parelgrijs met zilverwitte zoom.
Vleugels: boegveren parelgrijs met smalle zilverwitte zoom. Grote vleugeldekveren zilverwit met op het veereinde een parelgrijze lovervormige tekening, zodat twee parelgrijze vleugelbanden worden gevormd. Grote slagpennen: parelgrijs. Kleine slagpennen: binnenvaan parelgrijs; buitenvaan voor het overgrote deel zilverwit, het uiteinde van de veer is parelgrijs. Bij een gesloten vleugel wordt een vleugeldriehoek gevormd.
Borst, baard en voorzijde van de hals: over het geheel zilverwit. In de baard is een weinig parelgrijze aanslag toegestaan
Buik: iets donkerder dan de borst.
Achterdeel: lichtgrijs
Dijen: gekleurd als de borst
Donskleur: lichtgrijs.
Ernstige fouten
Te brede zoming en nerftekening in hals; parelgrijze tekening in de borst; gele aanslag in de zilverwitte veergedeelten; ontbreken van de tekening in de kleine slagpennen.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Noot: Het ontbreken van vleugelbandtekening bij de hanen is geen fout.

Kleur en tekening van de hen
Kop: parelgrijs, zeer smal zilverwit gezoomd.
Kuif: gekleurd en getekend zoals de hals
Hals: halskraag parelgrijs met smalle, zilverwitte omzoming welke naar de keel toe iets in breedte toeneemt, de onderste rand van de halskraag is nagenoeg geheel parelgrijs.
Schouders rug en zadel: parelgrijs met smalle zilverwitte zijzoom en met schitterende zilverwitte nerf; naar het zadel wordt de zijzoming smaller.
Staart: stuurveren parelgrijs; staartdekveren parelgrijs met zilverwitte zijzoming en zilverwitte nerf; staartsteunveren parelgrijs met zilverwitte nerf en zilverwitte zijzoming.
Vleugels: vleugeldekveren gelijk aan de rugveren; naar de slagpennen toe wordt de zoming breder. Grote slagpennen: parelgrijs. Kleine slagpennen: binnenvaan parelgrijs; buitenvaan parelgrijs met aan de rand van de veer een smalle niet scherp begrensde zilverwitte tekening. Het uiteinde van de veer is parelgrijs.
Voorzijde van de hals, borst, baard, buik en dijen: zilverwit; de veren aan de zijkanten van de borst, naar de vleugels en de flanken, zijn parelgrijs met zilverwitte omzoming en zilverwitte nerf.
Achterlijf: licht grijs.
Donskleur: lichtgrijs.
Ernstige fouten
Te brede zoming en nerftekening in hals; parelgrijze tekening in de borst; gele aanslag in de zilverwitte veergedeelten; ontbreken van de tekening in de kleine slagpennen; te weinig, te smalle of te brede zilverwitte zijzoming op rug-, zadel-, staartdek- en vleugeldekveren of te brede zilverwitte nerftekening; te veel wit in het veerveld op vleugels.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

-Brahmakriel

104. Koekoek

Kleur en tekening van de haan
Elke veer is op grijszwarte grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig overdwars onderbroken door een licht grijze tekening, welke niet scherp begrensd is. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter naar verhouding tot de lengte van de veer. In die veren, doch het meest in het hals- en zadelbehang, neigt de tekening naar een omgekeerde V. De koekoektekening moet over het gehele lichaam helder en zo gelijkmatig mogelijk zijn.
De donskleur is licht.
Kleur en tekening van de hen
De hen is over het algemeen getekend als de haan, doch toont donkerder doordat de dwarsbanden bij de hen iets smaller zijn.
De donskleur is licht.
Ernstige fouten
Veel te donker of veel te lichte kleur. Geheel miskleurige veren; sterk gele of roestbruinachtige tint in de sierveren van de haan.
Fouten
Iets te lichte of iets te donkere kleur; enkele miskleurige veergedeelten; een duidelijke streping in de donsbevedering.

Noot
Over het algemeen staat men bij de koekoektekening toe, dat de haan iets lichter is dan de hen, omdat dit kleurverschil normaal is bij deze tekening.