Mededelingen standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders april 2021

Op 7 april heeft een vertegenwoordiging van de commissie zoals afgesproken bij mevrouw C. Veenendaal in Ter Apel een keuring verricht van ter erkenning aangeboden Sussex Hoenders in de kleurslag Wit Parelgrijscolumbia. Aangeboden werden vier dieren die voldeden aan dat wat KLN haar in de brief als voorwaarde voor de keuring had aangegeven. Alle vier de dieren voldeden op basis van het uitgebrachte keurrapport aan de minimum predikaatseis voor erkenning. 

Op grond van de beoordeling door de standaardcommissie, de eerder door de NSODC afgegeven verklaring van geen bezwaar tegen erkenning van de nieuwe kleurslag en het voldoen aan alle voorwaarden die voor de erkenning noodzakelijk zijn, wordt deze nieuwe kleurslag op te nemen in de Nederlandse Hoender- en Dwerghoenderstandaard. Dit met ingang van het nieuwe keurseizoen 2021-2022.

Deze erkenning wordt opgenomen in de digitale standaard.
Met vriendelijke groet, Aad Rijs

Mededelingen standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders februari 2021

Ondanks alle coronabeperkingen is het een drietal speciaalclubs toch gelukt te voldoen aan het reglement erkenningen. Via de verkorte procedure zijn de volgende erkenningen behaald die met in gang van het seizoen 2021-2022 van kracht zijn:
-Aseel in de kleur zwartbont
-Watermaalse baardkriel in de kleur parelgrijszilverkwartel
-Brahmakriel in de kleur koekoek
 
Deze drie erkenningen worden opgenomen in de digitale standaard.
 
Met vriendelijke groet
 
Aad Rijs

Lees meer

Mededelingen Standaardcommissie Hoenders

Mededelingen standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders februari 2020

Met ingang van april 2020 worden de volgende nieuwe erkenningen toegevoegd aan de Nederlandse Hoender- en Dwerghoenderstandaard:

 • Cochin: Toevoegen de kleur Zwart witgepareld

kleur en tekening van haan en hen zoals omschreven onder nr. 95 van de Algemene kleurbeschrijving. Te veel wit in de voetbevedering wordt als fout aangerekend.

 • Hollandse kriel: Toevoegen de kleur Blauw geelpatrijs:

Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij geelpatrijs.

Wat de kleur betreft moet overal waar bij geelpatrijs zwart staat bij blauw geelpatrijs blauw gelezen worden. Het blauw moet zo gelijkmatig mogelijk en helder zijn. De pepering bij de hennenveren is blauw. Voorts is, mede als gevolg van de verdunningsfaktor die van zwart blauw maakt, ook de grondkleur een tint lichter dan bij geelpatrijs.

Ernstige fouten

Haan: wit in sikkels, staart en slagpennen; veel tekening in borst, buik en dijen; roestig blauw; veel te donker blauw.

Hen: ontbreken van de grondkleur op rug waardoor de rug/zadel/vleugeldek te blauw toont; roest op de schouders; te bleke borstkleur; te weinig schachtstreeptekening. Lichte nerven; te grove of geklonterde pepering; veel te donker blauw

Fouten

Haan: andere, geringe afwijkingen in kleur en tekening; te lichte of te donkere kleur; iets onegale blauwe kleur; onvoldoende scherpe begrenzing in hals en zadelbehang; zilverwitte vleugeldriehoek.

Hen: andere, geringe afwijkingen in kleur en tekening; te lichte of te donkere kleur; iets onegale blauwe kleur; onvoldoende scherpe begrenzing in halskraag; iets geklonterde pepering en lichte nerven in de borst.

Opmerking

Een iets lichte omranding van rug- en vleugeldekveren bij de hen is toegestaan doch wordt niet gewenst.

 • Bassette: Toevoegen de Wildkleur

kleur en tekening van haan en hen zoals omschreven onder nr. 1 van de Alg. Kleurbeschrijving, oogkleur oranjerood

 • Moderne Engelse Vechtkrielen: Toevoegen de kleur Chocolade

Kleur van haan en hen

Bovengevederte over het geheel van een gelijkmatige en glanzende donkerbruine kleur . De sierveren van de haan, alsmede rug en schouderveren zijn donkerder gekleurd. Donskleur: bruin.

Ernstige fouten: Onegaal van kleur, te donker of te licht over het geheel, anders gekleurde veerdelen.

Fouten: Bovengenoemde ernstige fouten in mindere mate voorkomend, te geringe glans bij de haan.

Kam, gezicht, oor- en kinlellen purperrood. Snavel donkerbruin. Ogen donkerbruin. Loopbenen en tenen blauwzwart met een bruine glans op de schubben.

 • Zijdehoenkrielen: Toevoegen de kleur Chocolade

Kleur van haan en hen

Bovengevederte over het geheel van een gelijkmatige diepe donkerbruine kleur. De sierveren van de haan zijn wat dieper van kleur. Donskleur: bruin

Ernstige fouten: Onegaal van kleur, te donkere of te lichte en geheel anders gekleurde veerdelen

Fouten: Bovengenoemde ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

 • Wyandottekriel: Toevoegen de kleur Citroen zwartcolumbia

Kleur en tekening van haan en hen

De buffkleurige grondkleur van kleurbeschrijving 64 is vervangen door citroengeel. Het tekeningpatroon is geheel gelijk aan dat van buff zwartcolumbia. Donskleur: licht citroengeel of licht blauwgrijs, bij voorkeur het laatste.

Ernstige fouten: De ernstige tekening fouten zoals aangegeven bij buff zwartcolumbia; een sterk onregelmatige citroengele grondkleur en/of een grondkleur die neigt naar buff of die te bleek wordt.  

Fouten: Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend en een ongelijkmatige te lichte of te donkere citroengele basiskleur.

 Verder zijn met ingang van april 2020 de volgende aanpassingen in de Nederlandse standaard van toepassing:

 • Duitse kriel: De omschrijving van de tekening van de kleine slagpennen wijzigen van Kleine slagpennen: binnenvaan en punt zwart, buitenvaan donkerbruin in Kleine slagpennen: binnenvaan en punt zwart, buitenvaan deels donkerbruin, zodat bij gesloten vleugel een donkerbruine vleugeldriehoek wordt gevormd.

 • Siciliaanse bekerkamhoenders: De volgende tekst in de standaard Loopbenen en tenen: loopbenen middellang en goed uit elkaar geplaatst; wilgengroen; vier tenen, middellang; wilgengroen met gele voetzolen. Vervangen door: Loopbenen tenen; middellang en goed uit elkaar geplaatst; wilgengroen; vier tenen, voetzolen geel.

 •  Hollandse hoenders kleurslag Goudpel: De volgende tekst in de standaard Staart: stuurveren zwart; sikkels en staartdekveren groenglanzend zwart met een smalle, scherp begrensde goudbruine omzoming. Vervangen door : Staart: stuurveren zwart; sikkels en bijsikkels groenglanzend zwart met een smalle, scherp begrensde goudbruine omzoming.

 Bij Ernstige fouten de volgende tekst in de standaard onregelmatige omzoming van sikkels of staartdekveren Vervangen door: onregelmatige omzoming van sikkels of bijsikkels

Publicaties standaardaanpassingen februari 2019

Aanpassing rasgebonden kleurslagbeschrijving roodbruin bij New Hampshire en New Hampshire krielen

De gelijkgebleven standaard tekst staat in het zwart met in het dikgedrukte zwart weergegeven de aangepaste tekst:

Kleur en tekening van de haan
Kop: helder roodbruin.
Hals: halsbehang glanzend goudbruin; veren aan de voorzijde van de hals glanzend roodbruin.
Rug: warm, diep roodbruin; zadelbehang glanzend goudbruin, iets donkerder dan het halsbehang, zodat een duidelijk
kleurverschil ontstaat, de zgn. driekleur. 
Staart: stuurveren zwart; sikkels rijkglanzend groenachtig zwart; grote staartdekveren rijkglanzend groenachtig zwart,
met roodbruine omranding; kleine staartdekveren diep roodbruin.
Vleugels: boeg, schouders, vleugeldekveren en vleugelband warm roodbruin; grote slagpennen binnen- en
buitenvaan roodbruin, waarbij op de buitenvaan tegen de nerf aan een zwarte rand aanwezig moet zijn.
Aan de basis van de veer is deze rand tamelijk breed en aan de punt erg smal
; duimveren zwart, roodbruin gerand;
kleine slagpennen binnenvaan roodbruin met brede zwarte streep langs de schacht tot op ongeveer 1½ cm van het veereinde ;
buitenvaan roodbruin, schacht roodbruin.
Borst, romp, achterdeel en beneden-dijen: roodbruin.
Donskleur: in alle delen van het gevederte licht zalmkleurig.

Kleur en tekening van de hen
In het algemeen gelijkmatiger en iets lichter van kleur dan de haan. lets kleurafwijking tussen halsveren en romp en vleugeldek
is toegestaan. De onderste Halskraagveren vertonen een duidelijke zwarte veertip. Staartstuurveren zwart met roodbruine omranding;
de staartdekveren levendig roodbruin.

Ernstige fouten:
Veel te donkere, het rood van de Rhode Islands benaderende kleur of veel te lichte, op diep goudgeel gelijkende kleur;
wit of pepering in het gevederte;
ongelijkmatige kleur; anders dan lichtzalmkleurig dons. Zwarte tekening en/of pepering op de binnenvaan van de
grote slagpennen; ontbreken of nagenoeg ontbreken van tekening in de grote slagpennen.

Fouten:
Iets lichte of iets donkere kleur; borst lichter van kleur dan het overige gevederte; iets lichte of iets donkere donskleur;
ontbreken of nagenoeg ontbreken van tekening in de slagpennen. Bij de hen het ontbreken of nagenoeg ontbreken van tekening
in de halskraagveren; te zware of te hoog oplopende tekening in de halskraag. Het ontbreken van tekening nabij het veereind
op de buitenvaan van de grote slagpennen.

Roodbruin blauwgetekend
Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven bij de roodbruine kleurslag van dit ras ,met dit verschil dat de zwarte
tekening in het gevederte veranderd is in blauw.

Aanpassingen van kleurnummer 70. Rood
De gelijkgebleven standaard tekst staat in het zwart met in het dikgedrukte zwart weergegeven de aangepaste tekst:
Kleur en tekening van de haan
Kop,halsbehang,schouders, rug en zadelbehang: levendig glanzend warm dieprood.
Staart:stuurveren zwart; sikkels en kleine sikkels diep groenglanzend zwart; staartdekveren nagenoeg geheel
groenglanzend zwart, naarmate deze het zadelbehang naderen neemt de rode omranding in breedte toe.
Vleugels: Grote slagpennen binnen- en buitenvaan dieprood, waarbij op de buitenvaan tegen de nerf aan
een zwarte rand aanwezig moet zijn.
Aan de basis van de veer is deze rand tamelijk breed en aan de punt erg smal
.  Kleine slagpennen: buitenvaan rood,
het rood moet voldoende rondom het veereinde lopen teneinde een rood vleugeleinde te tonen bij gesloten vleugel.
Het rood van de binnenvaan neemt toe naarmate de kleine slagpennen meer naar binnen zijn gelegen: het overige gedeelte
van de kleine slagpennen zwart;duimveren zwart,rood gerand;veren het dichtst bij het lichaam rood aan de oppervlakte,
zodat de vleugel,wanneer gesloten,een gelijkmatige warme dieprode kleur toont;vleugeldekveren glanzend warm dieprood.
Borst en buik: glanzend warm dieprood.
Achterdeel: donkerrood.
Donskleur bij alle rood gekleurde veren: rood.
Kleur en tekening van de hen
Kop: glanzend dieprood. 
Hals: halskraag warm dieprood. De onderste halskraagveren vertonen een duidelijke zwarte veertip;veren aan de voorzijde
van de hals warm dieprood.
Schouders, rug,zadelkussen:warm dieprood.
Staart:stuurveren zwart waarbij enig rood in de bovenste veren is toegestaan.
Vleugels: grote en kleine slagpennen: geheel gelijk aan die van de haan;vleugeldekveren: warm dieprood.
Borst,buik,dijen, flanken en achterdeel:warm dieprood.
Donskleur bij alle rood gekleurde veren: rood.
Opmerking: Bovengevederte glanzend warm dieprood,behalve daar waar in de standaard zwart wordt verlangd ;
de veren vrij van lichte schachten,meelachtige aanslag of fijne zwarte pepering;hoe geringer kleurverschil er is bij de haan,
tussen hals-en zadelbehang en schouders enerzijds en borst,buik en dijen anderzijds en tussen halskraag en het overige
rode gevederte bij de hen, hoe beter.

Ernstige fouten
Ongelijkmatige, te lichte of glansloze kleur; belangrijk onderling verschil in kleurdiepte tussen verschillende veergroepen;
schachtstreeptekening in hals-en zadelbehang bij de haan; zwart in vleugeloppervlak,borst of rug; wit in enig deel van het
gevederte;grijszwarte donskleur in enig deel van het gevederte;koperkleurige weerschijn.
Zwarte tekening en/of pepering op de binnenvaan van de grote slagpennen; ontbreken of nagenoeg ontbreken
van tekening in de grote slagpennen.

Fouten
Zeer geringe afwijkingen in kleuren tekening;ontbreken van de zwarte eindstip aan de onderste veren van de halskraag bij de hen.
Het ontbreken van tekening nabij het veereind op de buitenvaan van de grote slagpennen.

In de standaard toe te voegen nieuwe kleurbeschrijvingen 

65a. Citroen  blauwcolumbia
Kleur en tekening van haan en hen
De buffkleurige grondkleur van kleurbeschrijving 64 is vervangen door licht citroengeel. Het tekeningpatroon is geheel gelijk
aan dat van buff zwartcolumbia.
De tekeningkleur is een zo gelijkmatig mogelijke helderblauwe kleur.
Donskleur: licht citroengeel of licht blauwgrijs, bij voorkeur het laatste.
Ernstige fouten
De ernstige tekening fouten zoals aangegeven bij buff zwartcolumbia; een sterk onregelmatige citroengele grondkleur en/of
een gondkleur die neigt naar buff of die te bleek wordt. 
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien de aanwezigheid van geheel zwarte of gedeeltelijk
zwarte veerpartijen in de blauwe tekening; een veel te donkere of veel te lichte kleur blauw en een ongelijkmatige te lichte 
of te donkere citroengele basiskleur.

90a. Citroenporselein blauwgetekend
Noot
Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten, ( de nummers 88 t/m 96) ouder worden, zal de hoeveelheid wit in
het tekeningpatroon toenemen, de parels worden groter. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.
Kleur en tekening van haan en hen
De okerbruine grondkleur van porselein is vervangen door licht citroengeel. De zwarte tekening is vervangen door gelijkmatig
helder blauw, de witte tekening stemt geheel overeen met die van porselein.
Donskleur: alle driekleurige veergroepen licht blauwgrijs, overgaande in licht citroengeel aan de basis.
Ernstige fouten
Veel te bleke grondkleur, te warme op okerkleur gelijkende grondkleur, sterk ongelijkmatige grondkleur; te sterke ontwikkeling
van de blauwe lovertekening in de borst van de haan; te weinig tekening in de borstveren; grove witte pareltekening; geheel
verwaterde tekening; te veel wit in de vleugelpennen; schachtstreeptekening in hals.
Fouten
Iets te bleke of iets ongelijke grondkleur; iets te warme grondkleur die daardoor neigt naar lichtoker; iets te veel wit bij overjarige
en oudere dieren; iets te veel wit in de vleugelpennen.

Aanpassingen van de standaard van de Marans  en de Marans krielen

Onder Vormbeschrijving bij de Marans de beschrijving van de kam aanpassen naar:
Kam: enkel, middelgroot en vrij dik, rechtop staand, regelmatig en voldoende diep getand, enigszins grove textuur; levendig rood.
Kamhiel raakt de neklijn niet
Onder Vormbeschrijving de beschrijving van de ogen aanpassen naar:
Ogen : levendig; oranjerode iris.
Onder Vormbeschrijving bij de Marans krielen de beschrijving van de kam aanpassen naar:
Kam: enkel, middelgroot en vrij dik, rechtop staand, regelmatig en voldoende diep getand, enigszins grove textuur;
levendig rood. Kamhiel raakt de neklijn niet
Onder Vormbeschrijving de beschrijving van de ogen aanpassen naar :
Ogen : levendig; oranjerode iris.

Publicatie standaardcommissie hoenders & dwerghoenders 24 februari 2018

Op de Diertechnische Raad van zaterdag 24 februari heeft de standaardcommissie het genoegen gehad de volgende bewijzen van erkenning te mogen uitreiken voor:

 • Het Herve hoen in de kleur koekoek (kleurnummer 104)
 • Het Zijdehoen in de kleur chocolade (kleurbeschrijving zoals deze staat onder de Orpingtonkriel)
 • De Yamato in wildkleur (kleurnummer 1)
 • De Maleierkriel in de kleuren zilverpatrijs en roodgeschouderd zilverpatrijs (kleurnummer 5 en 12)
 • De Shamokriel in de kleuren zwart en tarwe (kleurnummer 99 en 28)
 • De Leghornkriel in de kleur isabelpatrijs (kleurnummer 2a)
 • De Brahma in de kleuren blauw ongezoomd en goudberken (kleurnummer 100 en 38)
 • De Ardennerkrielen in de bolstaartvariant
 • De Hollandse kriel in de kleur wit blauwcolumbia (kleurnummer 62)
 • De Watermaalse baardkriel in de kleur blauwporselein (88)

Aan de tentoonstellingssecretarissen, speciaalclubs, fokkers en keurmeesters het verzoek deze nieuwe erkenningen bij te werken in de programma's en standaarden.

Publicatie van de standaardcommissie Hoenders oktober 2017

1) Aanpassing van omschrijving van de beenkleur bij de Ancona en de Anconakriel:

In overleg met de Anconaclub en in overeenstemming met de standaard van het land van oorsprong is de beschrijving van de beenkleur aangepast. De onderstaande tekst is vanaf heden van toepassing:

Beenkleur: Loopbenen en tenen: de kleur is geel voorzien van gelijkmatig verdeelde donkere vlekjes, geheel gele benen zijn toegestaan.

Ernstige fouten: loopbenen anders dan geel of geel met donkere vlekjes; een brede donkere of groene streep is met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2017-2018 voor de duur van vijf jaar een ernstige fout, vanaf het seizoen 2022-2023 is dit een uitsluitingsfout

Fouten: enige lichtgroene aanslag op de loopbenen en tenen; enkele groen vlekjes op de loopbenen of tenen. Vanaf het tentoonstellingsseizoen 2022-2023 behoren deze fouten tot de ernstige fouten.

Lees meer

Publicatie van de standaardcommissie Hoenders Maart 2017

In overleg met en op verzoek van speciaalclubs en/of besluiten van de Entente zijn de onderstaande wijzigingen van kracht.
Keurmeesters, beheerders van tentoonstellingsprogramma’s, fokkers en speciaalclubs worden verzocht nota te nemen van deze publicatie en hun bestanden bij te werken.

Lees meer

Erkenningen op 25 maart afgelast.

Beste mensen, Veel vragen kwamen de laatste dagen binnen over het wel of niet doorgaan van de erkenningen op 25 maart in Veenendaal. Er blijven helaas nieuwe besmettingen tevoorschijn komen. Gisteren is er nogmaals contact geweest met Harry Arts, ons KLN bestuurslid met dit onderwerp in zijn portefeuille. Harry heeft nogmaals contact gehad met de NVWA. Hieruit is het volgende voortgekomen: Het is niet verboden om de dieren naar de door ons gehuurde locatie te brengen, maar de dieren moeten daar dan blijven totdat de verboden worden opgeheven. Niemand kan zeggen hoe lang dit nog is. Helaas was dat voor ons geen optie. Uit oogpunt van dierenwelzijn niet, maar ook niet uit financieel oogpunt en last but not least kon dit niet, omdat we snappen dat jullie de dieren daar niet willen achter laten. De betekent dat we de keus hebben moeten maken om ook deze 3e poging af te zeggen. Het is helaas niet anders. Op 4 april vergaderd de standaardcommissie en zullen wij nadenken over mogelijkheden en onmogelijkheden voor de nabije toekomst. Voorlopig ziet het er naar uit dat we nog last blijven houden van het virus en de daaraan gekoppelde verboden. Namens de standaardcommissie Aad Rijs

Nieuwe mogelijkheid erkennen van hoenders en dwerghoenders op 25 maart 2017

Als gevolg van de nog niet opgeheven beperkingen voor het showen van pluimvee was het ook niet mogelijk om op de Championshow de ingeschreven dieren in de erkenningsklasse en de kennismakingsklasse te bekijken.
In overleg met het KLN-bestuur hebben de standaardcommissies ‘veren’  besloten een 3e poging te doen.
Op zaterdag 25 maart is er een besloten keuring van de genoemde groepen in de Veenendaalhal te Veenendaal.
 
De secretarissen van speciaalclubs die voor 1 maart 2016 kleuren en/of rassen hadden opgegeven voor de erkenningsprocedure hebben 26 januari per mail bericht gehad van deze mogelijkheid. Zij worden verzocht dit bericht door te zetten naar hun leden.
Bij het bericht aan de speciaalclubs is een inschrijfbiljet gevoegd. Belangstellenden worden gevraagd via dit biljet hun dieren aan te melden voor de beoordeling op 25 maart.
Aanmelding kan per post of per e-mail naar de secretaris van de standaardcommissie