Jaarverslag 2016 Standaardcommissie cavia’s en kleine knagers.

Onderstaand verslag gaat over de periode van 1-1-2016 t/m 31-12 2016.
De samenstelling van de commissie was als volgt;
Voorzitter: dhr. G.E.A. Grooten (2018)
Secretaris : mevr.  A.M. Vermeulen-Slik (2020)
Lid en EE-zaken cavia’s: dhr.  J. Schop(2019)
Lid: mevr. A. Bennink-Schilder(2019)
Namens het hoofdbestuur: dhr. J. Renes


Erkenningen 2016.
Afdeling Cavia’s  def. erkend per 0 1-04-2016
-    De kleur otter
Afdeling kleine knagers def. Erkend per 01-04-2016
-    Tamme rat kleur Russische blauw
-    Dumbo rat, in alle in Nederland erkende kleuren
-    Campbelli dwerghamster grijs-wildkleur
Voorlopig erkend per 01-04-2017
-    Tamme rat Russisch blauw verzilverd
-    Syrische hamster kleur donker-grijs
-    Campbelli dwerghamster blauw-wildkleur
Voortzetting voorlopige erkenning tot 01-04-2017
-    Syrische hamster chocolade licht en donker.
Voorlopige erkenning ingetrokken per 01-04-2016
-    Kleurmuis driekleur
-    
Standaard.
 Van het bijwerken van de Nederlandse standaard is dit jaar niets terecht gekomen wegens ziekte, maar zal in 2017 weer worden opgepakt. De commissie is 2x per jaar bijeen geweest en de rest gaat via de mail of telefoon. Aly Bennink is door het hoofdbestuur benoemd bij de standaardcommissie als lid.  Er is werk verricht bij het nakijken van de EE-standaard cavia’s. Jan Bosch helpt met het verwerken van de veranderingen in de standaard en de bijlage per jaar.
Bijscholing.
 Tijdens de KKV- vergadering te Putten werd voor deze groep een deel van de bijscholing gedaan van de nieuwe erkende rassen. Bovendien kwam er dit jaar een aparte dag voor de bijscholing van de cavia’s en kleine knagers. Dit werd  als positief ervaren en we zijn de KKV dankbaar voor de extra avond. Voor de EE-bijscholing waren 6 keurmeesters afgereisd naar Zweden te weten, Gerrit Grooten, Anneke Vermeulen, Jan Schop, Bertus van Dijk, Aly Bennink en Carla Swaap. We hebben dit als een positieve ervaring ondervonden en een verslag hiervan heeft in het Kleindier Magazine gestaan. Ook hebben we dit meegenomen naar de Nederlandse bijscholing. Volgend jaar is deze bijscholing in Zwitserland.

Anneke Vermeulen-Slik
Secr. Standaardcommissie Cavia’s en Kleine knagers.