Erkenningen 2015 Cavia’s en kleine knagers

Standaardcommissie Cavia’s en kleine knagers
Secr. A.M. Vermeulen-Slik
Ritbroekstraat 66
7311 GE Apeldoorn

Hierbij de resultaten van de erkenningen van de standaardcommissie 2015. Als gasten waren dit jaar de Hr. A. Verrijdt en mevr.  A. Bennink gevraagd en was de voorzitter van deze commissie, dhr. G.Grooten,  wegens herstel  na een operatie afwezig.
Dit jaar waren er geen nieuwe erkenningen aangevraagd. Alleen bij de kleine knagers waren er nog voorlopige erkenningen die beoordeeld moesten worden.

Erkend per 1 April 2015
-Syrische hamsters honing, voldeden aan de gestelde eisen en zijn nu definitief erkend.
-Russische dwerghamster, parel  voldeden  aan de gestelde eisen en zijn nu definitief erkend.

Verlenging tot 1 April 2016
 -Kleurmuizen driekleur,  waren minder dan vorig jaar, maar dank zij andere ingezonden dieren  een verlenging tot 1 april 2016.
-Syrische hamster, chocolade waren nog niet egaal van kleur en moesten warmer. Ook type, bouw en kopvorm kunnen beter. De beharing was nog niet klaar en goed doorgehaard. Verlenging tot 1 april 2016
Campbelli dwerghamster , grijswildkleur  waren op alle onderdelen minder dan vorig jaar. Verlening tot 1 april 2016.

Ter beoordeling
-Dumbo ratten  hebben een voorlopige erkenning tot 1 april 2016. Van de 7 dieren die op de show aanwezig waren moesten de kop- en oorvorm beter en zijn de dieren wat klein.