Raad van Advies

De Raad van Adviesvergaderingen zijn in oktober en maart.

Plaats  : Zalen- congrescentrum De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten (www.deaker.nl)

Notulen van vergaderingen

De Raad van Advies is een advies- cq overlegorgaan tussen bestuur en de provinciale afdelingen. In de Raad van Advies zijn de voorzitters en secretarissen (of hun vervanger) vertegenwoordigd. In tegenstelling tot de Diertechnische Raad komen hier meer de algemene organisatorische punten aan de orde waaronder PR. In dit platform worden ook de voorstellen en anders stukken voor de algemene ledenvergadering in grote lijnen afgestemd, voordat zij definitief worden gemaakt.

Taken van de afdelingen die ook terugkomen in de Raad van Advies

In de nieuwe organisatie hebben de afdelingen speciale taken op het gebied van PR en communicatie tussen het bestuur en de plaatselijke verenigingen. In het communicatietraject heeft de Raad van Advies een bijzondere functie. De Raad van Advies is een overlegvergadering van de afdelingen met het landelijk bestuur waarin de voorzitters en secretarissen (of hun vervangers) van de afdelingen zijn vertegenwoordigd. De Raad van Advies geeft haar mening over de stukken / opinies die voorgelegd worden door het landelijk bestuur. Daarnaast worden allerlei door de afdelingen naar voren gebrachte zaken besproken.

 1. De PA als de ogen en oren van KLN!
  Gezien de verspreidheid van de bestuurders komen ze met enige regelmaat op diverse bijeenkomsten en andere activiteiten van verenigingen in hun regio en hebben op deze wijze een nauwer contact met onze leden. Op deze wijze kunnen zij een breed beeld hebben van wat er leeft. Door dit te communiceren in de Raad van Advies zijn zij in staat om gezamenlijk het bestuur van goed advies te dienen in diverse vraagstukken, gevoeligheden en wat er leeft.
 2. De PA als de spreekbuis van KLN!
  KLN heeft één keer per jaar een algemene ledenvergadering waarin zij communiceert met haar leden, daarnaast zijn er maandelijks mededelingen in de bondsberichten! De bestuurders van PA’s komen twee keer per jaar samen met de leden, hier kan men het beleid van de bond uitleggen en bespreken aan de hand van wat besproken is in de Raad van Advies vergaderingen.
 3. De PA als regionale initiator in de besluitvorming!
  De PA heeft in de besluitvorming van de landelijke ALV een duidelijke positie. Zij kan de plaatselijke afdelingen (verenigingen) stimuleren om voorstellen in te dienen; zij kan dit ook zelf doen.
  De PA kan als spreekbuis van de bond de voorstellen in haar vergaderingen toelichten. Zij kan ook een inhoudelijke discussie aangaan en de uitkomsten meenemen naar de ALV.
  De PA kan verenigingen stimuleren zelf naar de ALV te gaan en wanneer dat voor de verenigingen onmogelijk is, hen vragen om een bewuste keuze te maken om de PA te machtigen om de vereniging in de ALV te vertegenwoordigen zodat er geen stemmen verloren gaan.
 4. De PA als stimulans in de PR!
  Gezien de korte lijn tussen de PA’s en de plaatselijke verenigingen zijn zij uitstekend in staat om de plaatselijke verenigingen te stimuleren PR te bedrijven.
 5. De PA als uitvoerder van PR!
  De PA kan initiëren (en organiseren) om bij grote provinciale evenementen de hobby te promoten. De organisatie rust dan bij de PA welke samen met omliggende plaatselijke verenigingen de uitvoering op zich neemt.
 6. De PA als Raad van Advies!
  In de uitnodigingsbrief van de PA staat iedere keer vermeld dat de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies kan dienen. Dit wordt door het bestuur erg gewaardeerd en moet ook zo blijven.