Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2015.

Samenstelling van de examencommissie

Th.van ‘tEnd [voorz], A.G.Oomen [secrt],G.Dermois [pennm], J.v/d Steeg, P.E.A.Huygens, G.Pals, P.A.Bakker, A.A.Verrijdt en Mw A.M.Vermeulen.

Volgens rooster aftredend G.Dermois en G.Pals beide doen nog de praktijk examens 2016,en G Dermois doet ook het theorie examen april 2016 nog mee.
De voorzitter bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren en overhandigd hun ieder een attentie.
Als nieuwe commissie leden zijn aangesteld de heren H.G.M.de Klein en P.J.T.Oude Groothuis beide doen in februari 2016 hun intrede in de examencommissie.  
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB benoemd.
Algemeen reserve examinator: Dhr K.J.Cats

Lees meer