Doel van Kleindier Liefhebbers Nederland

Het hoofddoel van het samengaan van NHDB en NKB is het vormen van een eigentijdse, moderne organisatie die de gemeenschappelijke en specifieke belangen van de huidige leden en diergroepen op een efficiënte wijze uitstekend gaat behartigen. De fusie dient voor de individuele fusiepartners meer op te leveren dan bij het zelfstandig voortgaan zonder dat tekort wordt gedaan aan de identiteit en de belangen van de achterban