Bondsvergaderingen

KLN Bondsvergadering

De datum van de volgende algemene ledenvergadering is gepland ergens in augustus/september 2021.

November 2020

 

Juni 2019

 

Juni 2018

Juni 2017

Juli 2016
Juni 2016
Juni 2015
Juni 2014
Juni 2013
Juni 2012
Juni 2011
Juni 2010
Juni 2009
December (en november) 2008

Op deze buitengewone ledenvergaderingen staat het formele fusiebesluit ter afronding van de juridische fusie tussen NHDB en NKB op de agenda.

Vergaderstukken:

Notulen van deze vergaderingen:

Juni 2008

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering is de fusie tussen NHDB en NKB. De stukken van deze vergaderingen kunt u hier inzien.

Vergaderstukken: