Portefeuille standaardaangelegenheden

Globale beleidsdoelen:
Zorgdragen voor breedgedragen standaarden die consequent up to date worden gehouden.
Het in Europees verband op de kaart zetten van Nederlandse rassen in overeenstemming met de Nederlandse standaard.

Algemene taken:

 • beleid ontwikkelen in overleg met de diertechnische raden
 • bewaking uitvoering beleid door o.a. actief te communiceren met de afzonderlijke standaardcommissies (bezoeken commissievergaderingen etc.)
 • leiding geven aan de processen bij ontwikkeling van een nieuwe standaard
 • samen met de Ententecommissie onderhouden van Europese contacten, het bezoeken van Ententevergaderingen en Europese shows
 • bewaken dat alle diersoorten ruimschoots aandacht wordt gegeven
 • coördineren van de uitgifte van nieuwe standaards

Bijzonder aandachtsgebied:

 • ontwikkelingen met betrekking tot de Europese standaarden en de door de afzonderlijke vakgroepen (per diersoort) binnen de Entente Européenne uitgezette lijnen.

Coördinerende commissie

 • afstemming gemeenschappelijke zaken
 • uitwisselen onderlinge ervaringen, leerprocessen etc.
 • onderlinge afstemming uitgave nieuwe boekwerken.

Deze commissie is samengesteld uit de voorzitters (en evt. de secretarissen) van de diverse standaardcommissies en commissie Europese zaken.

Standaardcommissies

 • op peil houden van bestaande standaardbeschrijvingen, toevoeging van nieuwe rassen of variëteiten; dit alles op basis van hun eigen expertise en die van de speciaalclubs
 • onderhouden contacten met speciaalclubs bij voorkeur een commissie rasbeschrijvingen van de speciaalclub
 • adviseren over erkenning van nieuwe rassen, kleurslagen etc.
 • periodiek herschrijven van de gehele standaard voor een nieuwe uitgave.

De commissieleden worden benoemd door het bestuur van KLN in samenspraak met de commissie en de betreffende diertechnische raad.

Ten aanzien van de Entente Européenne wordt de portefeuillehouder begeleid door enkele mensen met expertise op dit terrein. Zij kunnen ook potentiële kandidaten voor functies binnen de Entente Européenne wegwijs maken en