Portefeuille kwaliteitszorg en ondersteuning shows

Globale beleidsdoelen:

In overleg met de betreffende diertechnische raad invulling geven aan de bondsshows van de aangesloten diergroepen, het ontwikkelen van speciale activiteiten op die bondsshows en het stimuleren van deelname aan de bondsshows.
Het bevorderen van de kwaliteit van alle tentoonstellingen, dit alles in de ruimste zin des woords.

Algemene taken:
  • invulling geven aan de bondsshows, speciaalclubs stimuleren tot deelname aan activiteiten op de bondsshows
  • samenstellen van informatiepakketten, checklisten etc. voor tentoonstellingen op allerhande terreinen, het organiseren van voorlichtingsavonden etc.
  • gesprekspartner voor nationale shows.
Bijzonder aandachtsgebied:

Ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsbeleid voor tentoonstellingen.

Kwaliteitscommissie
het ontwikkelen van nieuwe ideeën; fungeren als sparringpartner en als kenniscentrum richting portefeuillehouder, shows en FK.
In deze commissie hebben ook de KLN-vertegenwoordigers in de FK zitting.