Info Bondshow "Veren"

Het staat weer te gebeuren……….
De Noordshow in Zuidlaren!.......
Een topattractie in onze hobby voor fokker, bezoeker, medewerker en bestuurder. Het is een kleindieren show waarnaar we uitzien. Het is een van de bondsshows van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Sinds jaar en dag breng ik twee dagen door op de Noordshow en kom dan nog tijd tekort. Dieren bekijken en met mensen praten. Het is een sociaalrecreatief gebeuren dat veel positieve energie oplevert. Van harte aanbevolen door het bestuur van KLN. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf ziet het ernaar uit
dat de Prins Bernhardhoeve weer een beheerder heeft. En dat was nodig. Zo waren er grote zorgen over het onderhoud van de hallen. Als daar geruime tijd niets aan wordt gedaan, gaat de teloorgang razendsnel. Goed nieuws dus. Dan komt er nieuw leven in het gebouw en dat is pure winst voor onze bondsshow. Terug naar “de oude uitstraling”! Voor u is er maar een manier om deze positieve ontwikkeling te steunen: Dieren inzenden, collega fokkers aanmoedigen enkele dieren in te zenden, mensen aanmoedigen eens te gaan kijken. Meedoen en reclame maken liggen dicht bij elkaar! De organisatie van de Noordshow met haar medewerkers zal er weer alles aan doen om er iets moois van te maken. De punten die voor verbetering zijn aangedragen zullen ongetwijfeld veel aandacht krijgen. Ook als bond KLN steunen wij deze show waar dat kan. Dat zijn allemaal mooie dingen maar …..het gaat vooral om inzenders, bezoekers en medewerkers. Zonder hen geen show. Wij wensen het bestuur en medewerkers van de Noordshow veel energie en plezier toe bij het realiseren van een geweldige bondsshow “veren” van KLN.
Laten we er samen iets positiefs van maken. Ik zie u graag op
de Noordshow 2010.
Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter

Bondsshow Hoenders
(Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, Watervogels)

De Noordshow
7 t/m 9 januari 2010.
Website http://www.noordshow.nl

foto's van opbouw Noordshow 2010