Info bondshows "Haren"

Het staat te gebeuren………
De eerste Nationale Kleindierententoonstelling Nederland in Utrecht!
De voorbereiding vroeg veel voetstappen voor een nieuw pad: De weg van samenwerking. Grote waardering voor de organisatoren is hier op z’n plaats. Er is gedaan wat onder de gegeven omstandigheden het beste was. Het bundelen van krachten! Hoed en pet af. Chapeau! Hulde! Het bestuur van Kleindierliefhebbers Nederland steunt van harte deze Championshow als bondsshow voor de pelsdieren. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de mensen die de moed hadden hun nek uit te steken voor de bondsshow pelsdieren. Onder de naam “werkgroep pelsdierliefhebbers Nederland” werkten zij mee aan het initiatief van de besturen van Ornithophilia en Avicultura. Dat deden ze met steun van het KLN bestuur.
Een bijzonder onderdeel van deze show is het Europees Kampioenschap van de Polen en Kleurdwergen dat door de “Nederlandse Speciaalclub Nationale Polen- en Kleurdwergenclub” wordt georganiseerd.
De optelsom van een prachtige collectie duiven (bondsshow NBS), de vanouds ruime collectie fraaie (dwerg) hoenders en sier- en watervogels van Ornithophilia, de grote verzameling pelsdieren (bondsshow KLN) en een Europees kampioenschap zijn de bloemen voor een fraai boeket. Dat boeket kunt u samen stellen. Een boeket als beloning voor de inspanning van velen is op z’n plaats. U stelt dat boeket samen door massaal dieren in te schrijven, ambassadeur van de show te zijn en met elkaar te bouwen aan een waardige
bondsshow voor de pelsdieren. U kunt dat doen als inzender, als bezoeker en als helper. Het KLN bestuur steunt haar bondshows voor “Veren” (Noordshow) en “Haren” (Championshow) waar ze dat kan en verantwoord vindt.
De Nationale Kleindierententoonstelling Nederland heeft uw hulp en onze steun nu extra nodig omdat het de eerste is in deze samenstelling. Samenwerken aan een duurzame toekomst van deze bondsshow. Mogen wij op u rekenen?
Wij zien u graag op de Championshow van NKN:
28, 29 & 30 januari 2010 in het veemarkt complex te Utrecht.
Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter


Bondsshow pelsdieren 
(Konijnen, Cavia's en Kleine Knaagdieren)

Nationale Kleindierenshow Nederland
28 januari tot en met zaterdag 30 januari 2010
Website http://www.championshow.nl