Bondsprijzen

PRIJZENSCHEMA VOOR HET TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2021-2022
Voor het volledig overzicht zie de Almanak van dit jaar.

Klik hier voor het overzicht van de bondsvanen en bondsmedailles

Aanvragen:
De bondsvanen en medailles dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de show door middel van het excel formulier te worden aangevraagd bij:

G. de Gooijer
tel. 075-6284679
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BESTEL UW EREPRIJZEN UITERLIJK TWEE WEKEN VOOR AANVANG VAN DE SHOW.
Bestelformulier voor de Noordshow

Bestelformulier voor de Prov. bondstentoonstellingen

Bestelformulier voor de Jeugdshow Laren

Bestelformulier voor de Oneto

Bestelformulier voor overige shows

Jubileumspeldjes, medailles

Zie voor onderstaande onderscheidingen ook de Richtlijn voor eren en waarderen.

Jubilea
Leden die  25 – 40 – 50 en 60 jaar aaneengesloten lid zijn van KLN (voorheen NHDB en NKB) kunnen in aanmerking komen voor een jubileumspeldje met oorkonde.
Voor leden die 75 jaar lid zijn, doen wij in overleg met de plaatselijke vereniging iets bijzonders.
De plaatselijke vereniging, waar het lid zijn fokkerskaart heeft, moet het jubileumspeldje uiterlijk drie weken (bij 75 jaar twee maanden) voor de uitreiking aanvragen bij de beheerder van de jubileumspeldjes van KLN, dhr. Co Korsuize, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 0252-232209.
Op de aanvraag moet tenminste vermeld worden:
- Naam en het verenigingsnummer van de aanvragende vereniging;
- Voorletters en naam van de jubilaris, inclusief het fokkersnummer (voorheen fokkerskaartnummer);
- Datum, waarop de oorkonde en het speldje worden uitgereikt;
- Naam en afleveradres

 


25 jaar Brons


40 jaar zilver   


50 jaar Goud


60 jaar Goud

 

Jubilerende verenigingen
Jubilerende verenigingen die een 25 – 40 – 50 – 75 of 100 jarig bestaan vieren komen in aanmerking voor drie Gouden medailles met als doel deze als extra KLN prijzen beschikbaar te stellen voor hun jubileumshow. Deze drie medailles worden beschikbaar gesteld voor de diergroepen konijnen, hoenders en dwerghoenders, voor zover die op uw jubileumshow zijn gevraagd. Indien bij de overige diergroepen (m.u.v. de sierduiven) meer dan 25 dieren ingeschreven worden, kunnen daarvoor ook jubileummedailles aangevraagd worden.
De drie jubileummedailles en de te verwachten medailles voor de overige diergroepen moeten uiterlijk vier weken voor de prijsuitreiking aangevraagd worden bij de beheerder van Bondsprijzen en jubileummedailles van KLN, dhr. Gerrit de Gooijer, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
tel: 075-6284679 met vermelding van:
- Naam, adres en het verenigingsnummer van de aanvragende vereniging;
- Het afleveradres;
- Datum en tijd, waarop de medailles moeten worden uitgereikt;
- Naam en adres, waar de uitreiking plaatsvindt.

be90e73e-fdf9-4b1f-9927-76b2e1af38b8 2
Jubilerende vereniging, Gouden medaille


25, 40 of 50 jaar keurmeester
Keurmeesters die gedurende 25, 40 of 50 jaar het ambt van keurmeester hebben bekleed, komen in aanmerking voor de specifieke erespeld in brons, zilver of goud.
De keurmeester die daarvoor in aanmerking denkt te komen, kan dat aanvragen via zijn keurmeestersvereniging. De speld wordt alleen uitgereikt op jaarlijkse algemene ledenvergadering van de betreffende keurmeestersvereniging.

 

Lid van verdienste en ereleden KLN
Leden die zich landelijk ingezet hebben voor de hobby in brede zin, kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap van verdienste (zilveren speld) of een erelidmaatschap (gouden speld).
Zij die daarvoor in aanmerking komen, worden meestal door het KLN bestuur voorgedragen. Het is echter ook mogelijk dat zij door een speciaalclub, provinciale afdeling of commissie van KLN worden voorgesteld aan het KLN bestuur. Voorwaarde is wel dat die leden zich in brede zin verdienstelijk hebben gemaakt voor KLN en niet alleen voor de speciaalclub, afdeling of commissie. De voordracht moet uiterlijk twee maanden voor de Algemene Ledenvergadering ingediend worden bij de secretaris van KLN.


Lid van verdienste, zilver  


Erelid, goud              


Erevoorzitter KLN

 

PR prijs
Een lid of een groep leden die zich landelijk verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van PR, kunnen in aanmerking komen voor de PR prijs.
Hij of zij moeten door één of meer activiteiten de kleindierensport regelmatig op een positieve, kwalitatief verantwoorde en aantrekkelijke wijze promoten. Voorbeelden zijn o.a.:
- ontwikkeld voorlichtingsmateriaal;
- een bijzondere manier om een tentoonstelling te presenteren;
- geven van lezingen;
- schrijven en publiceren van artikelen en boeken e.d.
De prijs bestaat uit een plaquette met een oorkonde.
Voor de voordracht, zie de vorige paragraaf.

Bestuursvergadering

Het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland vergadert in principe elke 1e dinsdag van de maand, behalve in augustus.

Op de pagina, Organisatie, Bestuur staat informatie over de bestuurssamenstelling en de taakverdeling in het bestuur.

 

Info Bondshow "Veren"

Het staat weer te gebeuren……….
De Noordshow in Zuidlaren!.......
Een topattractie in onze hobby voor fokker, bezoeker, medewerker en bestuurder. Het is een kleindieren show waarnaar we uitzien. Het is een van de bondsshows van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Sinds jaar en dag breng ik twee dagen door op de Noordshow en kom dan nog tijd tekort. Dieren bekijken en met mensen praten. Het is een sociaalrecreatief gebeuren dat veel positieve energie oplevert. Van harte aanbevolen door het bestuur van KLN. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf ziet het ernaar uit
dat de Prins Bernhardhoeve weer een beheerder heeft. En dat was nodig. Zo waren er grote zorgen over het onderhoud van de hallen. Als daar geruime tijd niets aan wordt gedaan, gaat de teloorgang razendsnel. Goed nieuws dus. Dan komt er nieuw leven in het gebouw en dat is pure winst voor onze bondsshow. Terug naar “de oude uitstraling”! Voor u is er maar een manier om deze positieve ontwikkeling te steunen: Dieren inzenden, collega fokkers aanmoedigen enkele dieren in te zenden, mensen aanmoedigen eens te gaan kijken. Meedoen en reclame maken liggen dicht bij elkaar! De organisatie van de Noordshow met haar medewerkers zal er weer alles aan doen om er iets moois van te maken. De punten die voor verbetering zijn aangedragen zullen ongetwijfeld veel aandacht krijgen. Ook als bond KLN steunen wij deze show waar dat kan. Dat zijn allemaal mooie dingen maar …..het gaat vooral om inzenders, bezoekers en medewerkers. Zonder hen geen show. Wij wensen het bestuur en medewerkers van de Noordshow veel energie en plezier toe bij het realiseren van een geweldige bondsshow “veren” van KLN.
Laten we er samen iets positiefs van maken. Ik zie u graag op
de Noordshow 2010.
Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter

Bondsshow Hoenders
(Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, Watervogels)

De Noordshow
7 t/m 9 januari 2010.
Website http://www.noordshow.nl

foto's van opbouw Noordshow 2010

Info bondshows "Haren"

Het staat te gebeuren………
De eerste Nationale Kleindierententoonstelling Nederland in Utrecht!
De voorbereiding vroeg veel voetstappen voor een nieuw pad: De weg van samenwerking. Grote waardering voor de organisatoren is hier op z’n plaats. Er is gedaan wat onder de gegeven omstandigheden het beste was. Het bundelen van krachten! Hoed en pet af. Chapeau! Hulde! Het bestuur van Kleindierliefhebbers Nederland steunt van harte deze Championshow als bondsshow voor de pelsdieren. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de mensen die de moed hadden hun nek uit te steken voor de bondsshow pelsdieren. Onder de naam “werkgroep pelsdierliefhebbers Nederland” werkten zij mee aan het initiatief van de besturen van Ornithophilia en Avicultura. Dat deden ze met steun van het KLN bestuur.
Een bijzonder onderdeel van deze show is het Europees Kampioenschap van de Polen en Kleurdwergen dat door de “Nederlandse Speciaalclub Nationale Polen- en Kleurdwergenclub” wordt georganiseerd.
De optelsom van een prachtige collectie duiven (bondsshow NBS), de vanouds ruime collectie fraaie (dwerg) hoenders en sier- en watervogels van Ornithophilia, de grote verzameling pelsdieren (bondsshow KLN) en een Europees kampioenschap zijn de bloemen voor een fraai boeket. Dat boeket kunt u samen stellen. Een boeket als beloning voor de inspanning van velen is op z’n plaats. U stelt dat boeket samen door massaal dieren in te schrijven, ambassadeur van de show te zijn en met elkaar te bouwen aan een waardige
bondsshow voor de pelsdieren. U kunt dat doen als inzender, als bezoeker en als helper. Het KLN bestuur steunt haar bondshows voor “Veren” (Noordshow) en “Haren” (Championshow) waar ze dat kan en verantwoord vindt.
De Nationale Kleindierententoonstelling Nederland heeft uw hulp en onze steun nu extra nodig omdat het de eerste is in deze samenstelling. Samenwerken aan een duurzame toekomst van deze bondsshow. Mogen wij op u rekenen?
Wij zien u graag op de Championshow van NKN:
28, 29 & 30 januari 2010 in het veemarkt complex te Utrecht.
Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter


Bondsshow pelsdieren 
(Konijnen, Cavia's en Kleine Knaagdieren)

Nationale Kleindierenshow Nederland
28 januari tot en met zaterdag 30 januari 2010
Website http://www.championshow.nl