Bestuursvergadering 5 juni 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 5 juni 2018 worden veel zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

Bestuurlijk
De heer Conno Vlaardingerbroek heeft besloten per direct zijn bestuurlijke functies binnen KLN neer te leggen en zijn kandidaatschap als portefeuillehouder Toekomst KLN terug te trekken.
Als hoofdbestuur vinden wij het jammer dat hij tot dit besluit is gekomen.

Op de ALV zal Esther Witteveen nu het vervolg aangaande ons Visiedocument toelichten.

Terug trekken bestuursvoorstellen ALV
Besloten is om enkele bestuursvoorstellen voor de ALV in te trekken vanwege onvolledigheid. Deze dienen eerst beter geformuleerd te worden, omdat er nu teveel onbegrip is. 
Tevens wordt aan de hand van deze afwikkelingen besloten bij het standpunt te blijven dat het HB geen publiekelijke pré adviezen zal geven op enig voorstel. Natuurlijk wil het hoofdbestuur voordat er door een lid, vereniging, commissie of afdeling een voorstel wordt ingediend altijd met de betrokkenen in overleg of het voorstel haalbaar kan zijn en een positieve bijdrage leverd aan de vereniging.

Overleg met de vier grote (landelijke) tentoonstellingen
Op 4 juni 2018 is er een heel goed overleg geweest tussen afgevaardigden van KLN, Oneto, de Noordshow, de Gelderlandshow en Avicultura. Er zijn diverse afspraken gemaakt en er zal op korte termijn gekeken worden naar besproken voorstellen. Tevens kwam de KLN Bondsshow 2018 ter sprake.

Aan de hand van de voorstellen die gedaan zijn op 4 juni wordt de verdeling dit seizoen als volgt: De Noordshow organiseert de Bondstentoonstelling voor de diergroepen konijnen, (dwerg)hoenders, Serama's en sier- en watervogels. Avicultura organiseert de Bondstentoonstelling cavia’s en de Gelderlandshow brengt de diergroep kleine knagers onder. De toezeggingen voor de bondshow 2018 ligt voor één jaar vast. Op een zeer kort termijn komt men weer bij elkaar voor verder overleg en zullen naar verwachting de Bondstentoonstellingen voor de komende jaren worden besproken.

Vogelgriep
Op 31 mei is er weer overleg geweest in Den Haag aangaande vogelgriep.
Hierbij waren meerdere partijen aanwezig die soortgelijke belangen hebben als KLN. Tijdens de ALV zal het één en ander verder mondeling worden toegelicht.

Jeugdshow Laren
Er wordt door KLN een speciale prijs beschikbaar gesteld voor de Jeugdshow in Laren. 
In het juli nummer van KM zal de jeugdshow dit bekend maken.

Het konijnenras Sallander in de Europese Standaard
Naar aanleiding van een verzoek van de speciaalclub zal er nogmaals persoonlijk contact worden gezocht met een vertegenwoordiger van de EE aangaande de Standaardomschrijving van het konijnenras Sallander.

 

Ronald Tiemes
secretaris