Bestuursvergadering 3 april 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 3 april 2018 zijn de volgende zaken besproken:

De Nationale Polen en Kleurdwergenclub hebben en verzoek ingebracht om akkoord te gaan met de nieuwe gewichten bij deze konijnen. Het bestuur ziet hier geen bezwaar in en is hiermee akkoord gegaan.

Entente Européenne

Voor de Entente hebben we Henri van Weelden voorgedragen bij de sparte Kaninchen. Hij volgt Piet van Lune op. Erik Apperlo volgt Janny Hermans op voor diergezondheidszaken.

Vogelgriep

Minister Schouten deelt mee dat vanaf aanstaande vrijdag 30 maart - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland wordt ingetrokken.

Een andere maatregel, die wordt aangepast in heel Nederland, is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan een vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. De eerste eis vervalt.
Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel. Voor niet-commerciële bedrijven wijzigt er niets in de bezoekersregeling.

De overige landelijke maatregelen worden gecontinueerd.