VHD/RVHD situatie in Nederland – juni 2017

RVHD in Nederland
Meldingen van nieuwe sterfgevallen worden nog steeds gedaan maar het is onduidelijk in hoeverre hierbij steeds sprake is van RVHD.
Het is heel lastig om exact te kunnen vaststellen hoe de situatie op dit moment onder de Nederlandse konijnen is. Dit komt omdat de ziekte niet aangifteplichtig is. Dat wil zeggen dat er geen plicht is om deze ziekte bij een instantie te melden, zoals we dat wel kennen bij b.v. AI (Aviaire Influenza of vogelgriep). Daarnaast wordt maar bij heel weinig gestorven konijnen gezocht naar een doodsoorzaak. Bij wilde konijnen is de situatie nog lastiger, want kadavers worden lang niet altijd gevonden.

Zoals hierboven al gezegd, is er geen duidelijkheid hoe de besmetting op dit moment in Nederland precies is. Eind 2016 waren er zoveel meldingen, dat het niet meer bijgehouden kon worden. Wel is er veel aandacht aan de ziekte besteed door de pers in de locale dagbladen, in de landelijke pers en op televisie bij één vandaag over de impact van de ziekte voor de konijnen.
Op basis van gegevens die wel bekend zijn en er aan denkend dat slechts een heel beperkt aantal dieren is onderzocht, moeten we concluderen dat over heel Nederland de ziekte RVHD in de laatste jaren dodelijke slachtoffers heeft gemaakt.

Hoe nu te handelen?
Tot nu toe hebben nog niet veel konijnenfokkers afdoende maatregelen genomen. En tot nu toe zijn daardoor ook geen keuringsdagen of tentoonstellingen afgelast. Maar toch is het volkomen juist dat KLN de verenigingen en daarmee ook de fokkers er op wijst dat het preventief enten van konijnen voordat deze naar een keuring of tentoonstelling gaan, van het grootste belang is om verdere verspreiding van het virus te voorkómen. Het is zeker in deze tijd waarin de dierhouderij en welzijn bij de dieren onder een vergrootglas ligt en alles wat ook maar lijkt op een tekort schieten in het nemen van verantwoordelijkheid direct breed uitgemeten wordt via de media, van groot belang om hier nu te laten zien dat de sportfokkers van konijnen er alles aan doen om hun liefhebberij op verantwoorde manier uit te oefenen.

Vaccinatie
In Nederland kan de overheid geen verplichte maatregelen voorschrijven om de ziekte RVHD tegen te gaan. Ook de overkoepelende organisatie KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) heeft geen mogelijkheden om voorschriften te geven.
Verenigingen kunnen wel in hun tentoonstelling reglement opnemen dat de ingezonden dieren minstens twee weken van te voren zijn geënt tegen het VHD virus. Het beste zou zijn om dit voorschrift te geven voor zowel type 1 als type 2 maar gezien de omstandigheid dat bij de secties van de dode konijnen sinds het begin van het onderzoek alleen type 2 is aangetoond, lijkt in elk geval enting tegen type 2 het meest belangrijk.

Op dit moment zijn in Nederland enkele entstoffen geregistreerd. Voor zover nu bekend wordt met deze entstoffen een bescherming van 6 maanden gekregen. Dat zou betekenen dat toediening half augustus voldoende is om het hele tentoonstelling seizoen bescherming te hebben. De entverklaring vanuit de KLN aangegeven is voor 1 jaar geldig en kan daarmee het hele tentoonstellingseizoen gebruikt worden.

Vaccins momenteel geregistreerd en verkrijgbaar zijn:
Type 1:
Arvilap 1ml = 1dosis
Nobivac myx rhd 0,5 ml = 1 dosis

Type 2:
Eravac 0,5ml = 1 dosis
Filavac vhd k c+v 0,5ml of 0,2 ml = 1 dosis (afhankelijk presentatie 1 dosis of 50 dosis)

Overleg altijd met uw dierenarts welk vaccin en welke strategie voor herhaling het beste is voor de aanpak bij uw konijnen.

Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden.