Nieuws

Algemene ledenvergadering 2018; toevoeging voorstel Jaarboek 2017

Na het verschijnen van het KLN-Jaarboek 2017 hebben inmiddels enkele wijzigingen plaatsgevonden aangaande de omschreven voorstellen.
Op de pagina Verenigingsinfo/Bondsvergadering vindt u een toevoeging (Addendum) aan het Jaarboek 2017.
Tevens is er een herziene Geloofsbrief geplaatst.

Aan alle stemgerechtigden het vriendelijke verzoek om deze geloofsbrief (versie 18 mei 2018) te gebruiken.

Ronald Tiemes
Secretaris

Bestuursvergadering 1 mei 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 1 mei 2018 zijn ondermeer de volgende zaken besproken:

AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming)
Op 8 mei heeft Evert van de Waerdt een bijeenkomst over de AVG met een AVG-specialist met o.a. voorzitters KLN, NBS en algemeen directeur Nederlandse Lleindierpublicaties B.V. Daar worden naast punten die verenigingen betreffen ook de diverse aandachtspunten van de bonden besproken.
Direct daarna zal een mailing naar alle verenigingen e.d. worden gezonden.

Vogelgriep
Vogelgriep bijeenkomst NWPP (Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee & Parkvogels) is op 24 april geweest. Hier zijn diverse afspraken gemaakt en Harrie Arts zal een voorstel maken aangaande compartimenten. We zijn uitgenodigd om naar het Ministerie te gaan.

Afspraak met LNV Leewiekverbod
In de Wet Dieren staat, dat het verboden is om vogels die NA 1 JANUARI 2018 EN IN NEDERLAND GEBOREN ZIJN te leewieken, geleewiekt te houden, geleewiekt te transporteren, geleewiekt te koop aan te bieden en geleewiekt te ruilen. Ondanks overleg met het ministerie, met het team diergezondheid, met het team dierenwelzijn is het door het KLN bestuur, door verschillende andere organisaties waaronder: Aviornis, NBVV, Levende have, NWPP en de ornithologische werkgroep niet gelukt om het leewiekverbod uit de wet of met enige aanpassingen in de wet te krijgen.

Lees meer: Bestuursvergadering 1 mei 2018

Stand visie KLN op weg naar 2019

De kwartiermakers van de groepen die prioriteit hebben in het proces hebben richtinggevende mogelijkheden ter fiattering in het jaarboekje geplaatst. Daar zat wel wat druk achter want er is tijdverlies ontstaan wegens overleg-pleging die gezamenlijk plaatsvind. Probeer vandaag de dag maar eens 5 of meer mensen bij elkaar te krijgen en dan ook nog meerdere keren in verschillende samenstellingen.

Gelukkig hebben we nu definitief ook een kwartiermaker voor de groep diertechnische aangelegenheden namelijk Manuela Eilander. Zij stuurt de groep aan die bestaat uit:

  • Doeke Nicolai (konijnen)
  • Anne Meinema (konijnen
  • Hans Heemskerk (hoenders)
  • Manuela Eilander (cavia’s) en kwartiermaker.

Daar kan nog wel iemand bij dus als je het idee hebt mee te willen werken aan de uitvoering van het Visiedocument? Voel je dan uitgenodigd dit te melden.

De groep diertechnische aangelegenheden komt op 16 mei bij elkaar in de Aker te Putten 20 uur.

De groep trekkers, meekijkers, feedback groep en meelezers komt woensdag 23 mei bij elkaar ook in de Aker te Putten. Agenda is dan de presentaties voor de ALV te bespreken. Uiteraard komt er ook een overlegmogelijkheid voor commissies in samenspraak met de KLN visiegroepen. Dit gaat dan over gezamenlijke uitvoering binnen de commissies. We komen hier op terug.

Jan Derksen en Conno Vlaardingerbroek

Algemene ledenvergadering 2018

De komende ALV is op 16 juni 2018 in De Aker, Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887. Aanvang is om 10.00 uur. De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris en of zij gebruik maken van de lunch. De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening.

De stukken staan op de website onder Verenigingsinfo / Bondsvergadering.

LANDELIJK TENTOONSTELLINGSVERBOD OPGEHEVEN -12 april 2018-

Door minister Schouten is bekend gemaakt dat per vrijdag 13 april 2018 alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, waaronder het landelijke tentoonstellingsverbod, is opgeheven. Ook de ophok- en afschermplicht en het beschermings- en toezichtsgebied rond Kamperveen worden per vrijdag 13 april 2018 ingetrokken.

Voor commercieel gehouden pluimvee blijft wel de specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden van kracht.

Meer informatie vindt u via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/landelijke-ophokplicht-vogelgriep-op-13-april-ingetrokken

 

Ronald Tiemes
secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Nieuwsberichten