Nieuws

Bestuursvergadering van 3 juli 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juli 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

NCD enting
Hiervoor verwijzen wij u naar het afzonderlijke nieuwsbericht dat ook naar alle secretarissen is verzonden en gaat over de ontwikkelingen in België. Advies: ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

Vernieuwd RHD entformulier
Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.
Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).
Ook dit is in het bericht naar alle secretarissen opgenomen.

Keurmeestersopleiding cavia’s en kleine knagers
KLN portefeuillehouder Bart van der Vlist heeft onlangs een bijeenkomst gehouden met de mensen die over de opleiding gaan.
O.a. is afgesproken dat er (vernieuwde) lesboeken komen en dat deze alleen als pdf-document aan de cursisten ter beschikking zullen komen.

NCD uitbraken (pseudo vogelpest) in België (juli 2018)

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over België uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen weken voorgedaan. Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met zeer hoge ziekteverschijnselen.

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren.

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

Voorzitter Jan Dirk Nijkamp in het nieuws

KLN voorzitter Jan Dirk Nijkamp stond in de krant De Stentor van vrijdag 22 juni 2018.

Via onderstaande link kunt u het artkel lezen;
"Hebben vogelshows langste tijd gehad in Nederland?"

 

Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting (juli 2018)

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

Invulbare PDF

Bestuursvergadering 5 juni 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 5 juni 2018 worden veel zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

Bestuurlijk
De heer Conno Vlaardingerbroek heeft besloten per direct zijn bestuurlijke functies binnen KLN neer te leggen en zijn kandidaatschap als portefeuillehouder Toekomst KLN terug te trekken.
Als hoofdbestuur vinden wij het jammer dat hij tot dit besluit is gekomen.

Op de ALV zal Esther Witteveen nu het vervolg aangaande ons Visiedocument toelichten.

Terug trekken bestuursvoorstellen ALV
Besloten is om enkele bestuursvoorstellen voor de ALV in te trekken vanwege onvolledigheid. Deze dienen eerst beter geformuleerd te worden, omdat er nu teveel onbegrip is. 
Tevens wordt aan de hand van deze afwikkelingen besloten bij het standpunt te blijven dat het HB geen publiekelijke pré adviezen zal geven op enig voorstel. Natuurlijk wil het hoofdbestuur voordat er door een lid, vereniging, commissie of afdeling een voorstel wordt ingediend altijd met de betrokkenen in overleg of het voorstel haalbaar kan zijn en een positieve bijdrage leverd aan de vereniging.

Overleg met de vier grote (landelijke) tentoonstellingen
Op 4 juni 2018 is er een heel goed overleg geweest tussen afgevaardigden van KLN, Oneto, de Noordshow, de Gelderlandshow en Avicultura. Er zijn diverse afspraken gemaakt en er zal op korte termijn gekeken worden naar besproken voorstellen. Tevens kwam de KLN Bondsshow 2018 ter sprake.

Aan de hand van de voorstellen die gedaan zijn op 4 juni wordt de verdeling dit seizoen als volgt: De Noordshow organiseert de Bondstentoonstelling voor de diergroepen konijnen, (dwerg)hoenders, Serama's en sier- en watervogels. Avicultura organiseert de Bondstentoonstelling cavia’s en de Gelderlandshow brengt de diergroep kleine knagers onder. De toezeggingen voor de bondshow 2018 ligt voor één jaar vast. Op een zeer kort termijn komt men weer bij elkaar voor verder overleg en zullen naar verwachting de Bondstentoonstellingen voor de komende jaren worden besproken.

Vogelgriep
Op 31 mei is er weer overleg geweest in Den Haag aangaande vogelgriep.
Hierbij waren meerdere partijen aanwezig die soortgelijke belangen hebben als KLN. Tijdens de ALV zal het één en ander verder mondeling worden toegelicht.

Jeugdshow Laren
Er wordt door KLN een speciale prijs beschikbaar gesteld voor de Jeugdshow in Laren. 
In het juli nummer van KM zal de jeugdshow dit bekend maken.

Het konijnenras Sallander in de Europese Standaard
Naar aanleiding van een verzoek van de speciaalclub zal er nogmaals persoonlijk contact worden gezocht met een vertegenwoordiger van de EE aangaande de Standaardomschrijving van het konijnenras Sallander.

 

Ronald Tiemes
secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Nieuwsberichten