• Home
  • Nieuws
  • Nieuws
  • KLN: Bondstentoonstelling konijnen, cavia’s en kleine knagers niet op de KleindierenExpo.

KLN: Bondstentoonstelling konijnen, cavia’s en kleine knagers niet op de KleindierenExpo.

Het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft besloten om de bondstentoonstelling 2010 van de groep pelsdieren NIET door de tentoonstellingsorganisatie KdE te laten organiseren. Dit lijkt namelijk niet verantwoord. Dit volgt uit gesprekken tussen delegaties van het bestuur van de KleindierenExpo en het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland. KLN wil wel graag verder met de groep enthousiaste vrijwilligers van KleindierExpo (KdE), maar niet met de organisatie KdE (Stichting etc).
De toegezegde financiële stukken, waaruit een vertrouwenwekkende exploitatieopzet moest blijken, zijn niet ontvangen. Er werden geen zekerheden en garanties gegeven waaruit bleek dat de tentoonstelling daadwerkelijk door zou kunnen gaan. Het bestuur vat het als haar plicht op om de jaarlijkse bondstentoonstelling voor haar leden met garanties te bewaken. Daarom zijn ook andere opties bekeken en beoordeeld.

De samenwerkende verenigingen KNV Ornithophilia en KNV Avicultura hebben de helpende hand geboden. Het blijkt dat de NBS bereid is haar bondsshow te verplaatsen naar januari. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de bondsshows van de sierduiven en de pelsdieren te combineren. KNV Ornithophilia en KNV Avicultura willen deze tentoonstellingen organiseren in samenwerking met mensen van KdE en de bonden.
KLN zal geen financiële en juridische verwevenheid met deze tentoonstellingsorganisatie hebben. Bij de praktische uitvoering van het geheel zijn de ervaring en inbreng van de KdE medewerkers belangrijk voor de pelsdierensectie. Datzelfde geldt voor KNV Ornithophilia voor de pluimveesectie en KNV Avicultura voor de groep sierduiven. De gedachte achter de nieuwe opzet is: We doen het samen voor de liefhebberij en blijven toch onszelf.
KLN is van oordeel dat een bondsshow organisatorisch en financieel zelfstandig moet kunnen draaien zonder afhankelijk te zijn van een bond. De bond steunt uiteraard de bondsshows in de vorm van PR, voorlichting, educatie, ereprijzen en alle andere zaken die in de ALV zijn besloten.
Financieel hebben de KNV Ornithophilia en Avicultura alles onder controle. Van KLN wordt niets gevraagd dan de ondersteuning zoals we die geven aan de twee bondsshows van KLN en de medewerking van enthousiaste vrijwilligers. Daarmee zal de komende tijd nog worden overlegd. Vanuit het KLN-bestuur zal een afvaardiging zich met deze grote klus bezighouden. Vanwege de voorbereiding die een nationale tentoonstelling en bondstentoonstellingen vergen, moest het KLN-bestuur een besluit nemen. Daarom heeft het bestuur de knoop doorgehakt en kiest unaniem voor de zekerheid van het organiseren van een bondsshow voor de pelsdieren in samenwerking met de KNV Ornithophilia en Avicultura. Wordt vervolgd.

Bestuur Kleindier Liefhebbers Nederland

Download persbericht in PDF formaat.