KLN-geldprijzen

KLN- prijzen zijn te winnen op alle kleindierententoonstellingen waarvoor bij het Facilitair Bureau KLN-NBS toestemming is aangevraagd en verkregen als omschreven in paragraaf 3 van het tentoonstellingsreglement (voor open tentoonstellingen en die voor verenigingstentoonstellingen). De tentoonstellingsorganisaties hoeven de KLN-prijzen niet van tevoren aan te vragen. Zij moeten wel de voorgeschreven tekst (zie hieronder) ongewijzigd op te nemen in hun vraagprogramma of in het vraagprogramma voldoende duidelijk verwijzen naar de teksten in de almanak.

De KLN-prijzen gelden voor ALLE KLN-diergroepen, dus ook voor cavia's, kleine knaagdieren en serama's, AOC en Vrije Klasse.

NIEUWE TEKST (2017)  KLN-PRIJZEN VOOR HET VRAAGPROGRAMMA EN DE CATALOGUS

Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste het predikaat ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Mobiel: 06-40176696

 

Toekenning

a.    De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
b.    De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
c.    De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, worden bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond.
d.    Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
e.    Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond NBvV komen in aanmerking.

.. 

Aanvraag van uitbetaling KLN-prijzen

Het tentoonstellingssecretariaat stuurt het aanvraagformulier, het vraagprogramma en de catalogus, waarin de KLN-prijs winnende dieren staan vermeld, uiterlijk binnen 14 dagen na de gehouden tentoonstelling naar onderstaand adres. Indien een catalogus geen oornummers bevat dient een lijst bijgevoegd te worden waarop vermeldt de oornummers van de winnende konijnen.

De stukken (één pakketje vraagprogramma, catalogus en aanvraagformulier) stuurt u naar:
Mevr. L. de Gooijer-Pranger
Floresstraat 7
1521 BD Wormerveer

Klik hier voor het aanvraagformulier KLN-prijzen om dit digitaal in de vullen (pdf)

Klik hier voor het aanvraagformulier KLN-prijzen om dit digitaal in te vullen (excel)

(Met muis en Tab kunt u navigeren tussen de invulvelden. Het formulier kunt u ook opslaan met de ingevulde gegevens.)

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home KLN-geldprijzen