Mededelingen Examencommissie Pelsdieren

Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2015.

Samenstelling van de examencommissie

Th.van ‘tEnd [voorz], A.G.Oomen [secrt],G.Dermois [pennm], J.v/d Steeg, P.E.A.Huygens, G.Pals, P.A.Bakker, A.A.Verrijdt en Mw A.M.Vermeulen.

Volgens rooster aftredend G.Dermois en G.Pals beide doen nog de praktijk examens 2016,en G Dermois doet ook het theorie examen april 2016 nog mee.
De voorzitter bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren en overhandigd hun ieder een attentie.
Als nieuwe commissie leden zijn aangesteld de heren H.G.M.de Klein en P.J.T.Oude Groothuis beide doen in februari 2016 hun intrede in de examencommissie.  
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB benoemd.
Algemeen reserve examinator: Dhr K.J.Cats

Lees meer: Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2015.

Verslag Examencommissie Pelsdieren 2014

De commissie is tot de conclusie gekomen dat de kleurenkennis een fenomeen is, dat bij de kandidaten als een veel voorkomend struikelblok wordt ervaren.
Dit geldt evenzo bij de Kleine Knagers en Cavia, waarbij opgemerkt werd dat de eisen iets aangescherpt zullen gaan worden om de kwaliteit te waarborgen.
Nascholing om het keurmeesterkorps up to date te houden blijft een aandachtspunt.
Het blijkt dat examen doen voor tien rassen praktisch mogelijk is, maar voor alle tien slagen is maar voor een enkeling weggelegd.

Lees meer: Verslag Examencommissie Pelsdieren 2014

Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2012.

Samenstelling van de examencommissie

Th.van ‘tEnd [voorz], A.G.Oomen [secrt],G.Dermois [pennm], J.v/d Steeg, P.E.A.Huygens, G.Pals, P.A.Bakker, A.A.Verrijdt en Mw A.M.Vermeulen.

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar Th.Lvan’tEnd,G.Dermois en A.Verrijdt deze drie personen stelde zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar, Om gezondheidsredenen is Dhr J.A.Lanting tussentijds afgetreden, in zijn plaats is benoemd Dhr P.A.Bakker.
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB herbenoemd.

Lees meer: Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2012.

Verslag Examencommissie Pelsdieren

Samenstelling van de examencommissie
Th.van ‘t End (voorzitter), A.G. Oomen (secretaris),G. Dermois (pennm), J.v/d  Steeg, P.E.A. Huygens, G. Pals, P.A. Bakker, A.A. Verrijdt en Mw A.M.Vermeulen.

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar P.A. Bakker, P.E.A. Huygens, en J.v.d.  Steeg. Deze drie personen stelde zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar, Ook  Mw A.M. Vermeulen is nog voor een periode herkiesbaar.
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB herbenoemd.
Algemeen reserve examinator: Dhr K.J.Cats

Lees meer: Verslag Examencommissie Pelsdieren

Verslag examencommissie Pelsdieren seizoen 2011

Samenstelling van de examencommissie
Th. van ‘t End (voorz), A.G. Oomen (secr), G. Dermois (penningm), J. v/d Steeg, P.E.A. Huygens, G. Pals, J.A. Lanting, A.A. Verrijdt en Mw A.M. Vermeulen.

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar Mw A.M. Vermeulen, G. Pals en A.G. Oomen deze drie personen stelden zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar, waarin A.G. Oomen het secretariaat over heeft genomen van G. Pals.
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB herbenoemd.

Lees meer: Verslag examencommissie Pelsdieren seizoen 2011

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Examencommissie Pelsdieren