KLN berichten oktober 2017

Wat moet waar heen?
Op dit moment ontvang ik op het secretariaat veel vraagprogramma’s en af en toe een papieren keurcontract. Over enige weken zal dat vast vervolgt worden door veel catalogi.
Hieruit blijkt dat onze hobby gelukkig nog steeds veel liefhebbers kent die zich tomeloos inzetten!

Op zich vind ik het leuk om, mits ik er tijd voor heb, de boekjes door te kijken. Echter daar blijft het dan ook bij. Het is dus zonde van de door de verenigen gemaakte portokosten.

Op onze KLN-website onder de pagina verenigingsinformatie vindt u de button: Belangrijke Adressen.
Hier vind u een lijst met belangrijke adressen waar wat heen gestuurd moet worden en/of wie waar over gaat. Bijvoorbeeld moeten vraagprogramma’s, keurcontracten, catalogi en prijzenformulieren naar twee verschillende functionarissen van ons Bondsbureau. Vergeet hierbij ook het Facilitair Bureau niet!
Voor adreswijzigingen, opgave nieuwe leden, etc. kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.
Kortom: een lijstje welke elke verenigings- en tentoonstellingssecretaris gemakshalve kan gebruiken om direct bij de juiste functionaris terecht te komen.

 
Raad van Advies
De najaarsvergadering van de Raad van Advies wordt gehouden op zaterdagmorgen 28 oktober  2017 in De Arendshof te Putten.

De Raad van Advies wordt gevormd door de afgevaardigden van de provinciale afdelingen.
Verder worden erevoorzitters, ereleden en alle KLN-commissies, zoals de commissie geschillen en juridische zaken, dispensaties, merkenbureau, ringenbureau, standaardcommissies, examencommissies, PR commissie, LOP, LOH, FB en tot slot de NKP, redactie Kleindier Magazine en de keurmeestersverenigingen uitgenodigd.

De Raad van Advies dient het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies ten aanzien van de organisatie, voorbereiding van bestuursbesluiten, jaarplannen en beleidsplannen.

Aanmelden tentoonstellingen 2018 uiterlijk voor 1 november 2017
Voor 1 november 2017 dienen de tentoonstellingen gehouden in 2018 via de secretaris van de provinciale afdelingen aangemeld te worden bij het Facilitair Bureau.
De showorganisaties die dit nog niet gedaan hebben verzoeken wij dat met spoed te doen.

Ronald Tiemes
Secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten oktober 2017