KLN berichten september 2017

2e secretaris a.i.
Mevrouw Erna Sanders maakt al enkele jaren deel uit van het KLN-bondsbureau. Hier verzorgt zij onder meer de notulen van de vergaderingen en is nauw betrokken bij het bestuur.
Om mij, als secretaris, nog meer te kunnen ondersteunen zal Erna de komende periode gaan fungeren als 2e secretaris ad interim.

Berichten welke u stuurt naar het secretariaat zullen door zowel Erna, als ondergetekende worden ontvangen en gezien het onderwerp door één van ons tweeën worden beantwoord. Ook zal de verdere taakverdeling m.b.t. het secretariaat verdeeld gaan worden.

Na een periode van meedraaien zal voor de komende ALV bekend worden of Erna zich definitief beschikbaar stelt als 2e secretaris.

PR en jeugdzaken
Mevrouw Rolinka Snijders, portefeuillehouder PR en jeugdzaken heeft besloten haar functie binnen het KLN-bestuur neer te leggen. Wij zijn Rolinka zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft om KLN op de kaart te zetten.
Voor activiteiten aangaande PR en jeugdzaken kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Nieuwe tentoonstellingsseizoen
De periode van jongdierendagen is in volle gang en ook de eerste tentoonstellingen zijn gehouden.
Het KLN bestuur wenst u een ontzettend mooi tentoonstellingsseizoen 2017-2018 toe!

Ronald Tiemes
Secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten september 2017