KLN berichten april 2017

Secretariaatswisseling KLN bestuur
Zoals u in het KLN-bericht van maart heeft kunnen lezen heb ik, als ad interim, per 1 maart 2017 het secretariaat van Geri Glastra overgenomen. Bedankt Geri voor de soepele warme overdracht en dat je mij de komende tijd achter de schermen nog blijft ondersteunen.
In het KLN-jaarboek zal ik mij verder aan u voorstellen.

Het e-mailadres van het secretariaat blijft ongewijzigd, namelijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De overige adresgegevens zijn:
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)
G.J.R. (Ronald) Tiemes
Secretaris a.i
Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten
Telefoonnummer: 0321-337358
Mobiel telefoonnummer: 06-40176696
(bij voorkeur bellen tussen 19.00 uur en 21.00 uur en niet op zondag)

Speciaal voor de verenigings- en tentoonstellingssecretarissen: Vergeet niet om in uw vraagprogramma’s en catalogussen bij de tekst aangaande de KLN-prijzen het nieuwe adres te vermelden.

Diertechnische Raad en de Raad van Advies
Als voorbereiding op de komende ALV heeft op 25 februari jongstleden het Diertechnische Raad en de Raad van Advies plaatsgevonden. Het was een lange dag waarin heel veel besproken is. Een kort verslag volgt binnenkort.

Eén van de gespreksonderwerpen wat in gecombineerd samenzijn is besproken is het visiedocument: KLN OP WEG NAAR 2019. Helaas bleek het rapport slechts door een kleine groep aanwezigen gelezen te zijn. Toch willen wij het rapport, waarin een visie op de toekomst van KLN wordt gegeven, heel graag onder uw aandacht brengen. Op de komende ALV zal daarom dit rapport wederom één van de gespreksonderwerpen zijn. Inmiddels is het rapport door één PA digitaal verspreid onder haar verenigingen waarvan sommigen het weer verder hebben verspreid onder het bestuur en de leden. Een mooi voorbeeld van betrokkenheid! Ook u kunt het visiedocument digitaal opvragen. Neem hiervoor per e-mail contact op met Rolinka Snijders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of met ondergetekende.


Landelijke maatregelen HPAI blijven van kracht
Helaas werd op dinsdag 7 maart 2017 opnieuw HPAI vastgesteld bij twee particuliere pluimveehouders in Nederland. Ook in andere landen binnen Europa worden nog steeds nieuwe meldingen gedaan van vogelgriep bij risicogevogelte van dierhouders, als risicogevogelte in de natuur.
Door deze uitbraken blijven de ophokplicht, de bezoekersregeling en het tentoonstellingsverbod voor kippen, sier en watervogels in Nederland onverminderd van kracht.
Pelsdieren, sierduiven en oorspronkelijke duiven mogen wel worden geshowd.
Hierbij dient men er rekening mee te houden dat deze dieren alleen naar een tentoonstelling vervoerd mogen worden als ze niet afkomstig zijn van een professioneel bedrijf waar pluimvee, sier en/of watervogels gehouden worden.
Als KLN bestuur staan we in direct contact met instanties die het Ministerie van Economische Zaken adviseren aangaande de HPAI. Hieruit blijkt dat er men geen onderscheid zal maken tussen hobbymatig gehouden dieren en commercieel gehouden dieren.
Natuurlijk proberen wij het gesprek gaande te houden om voor onze hobby een passende oplossing te creëren en onze hobby een gezicht te geven.

Oud-keurmeesters Gijs van den Oever overleden
Op 23 februari jl.  is er bericht ontvangen van het overlijden van oud-keurmeester Gijs van den Oever op 76 jarige leeftijd. De heer van den Oever is in 1981 keurmeester geworden en is dat gebleven tot een hersenbloeding dat onmogelijk maakte.
Hij was jarenlang vervend fokker van Cochinkrielen en één van de medeoprichters van de huidige Cochinclub in 1986. Daarvoor was hij reeds jaren lid van de BC en L-club. Gijs heeft vele beginnende fokkers aan goed startmateriaal geholpen en wist vele kleurslagen in topkwaliteit op de shows te brengen. Wij wensen de familie van de heer van den Oever veel sterkte toe.


Ronald Tiemes
Secretaris a.i.

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten april 2017