Kleindier Liefhebbers Nederland - Home https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Tue, 17 Jul 2018 15:26:56 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Bestuursvergadering van 3 juli 2018 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/623-bestuursvergadering-van-3-juli-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/623-bestuursvergadering-van-3-juli-2018.html

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juli 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

NCD enting
Hiervoor verwijzen wij u naar het afzonderlijke nieuwsbericht dat ook naar alle secretarissen is verzonden en gaat over de ontwikkelingen in België. Advies: ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

Vernieuwd RHD entformulier
Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.
Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).
Ook dit is in het bericht naar alle secretarissen opgenomen.

Keurmeestersopleiding cavia’s en kleine knagers
KLN portefeuillehouder Bart van der Vlist heeft onlangs een bijeenkomst gehouden met de mensen die over de opleiding gaan.
O.a. is afgesproken dat er (vernieuwde) lesboeken komen en dat deze alleen als pdf-document aan de cursisten ter beschikking zullen komen.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 10 Jul 2018 23:53:24 +0000
NCD uitbraken (pseudo vogelpest) in België (juli 2018) https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/622-ncd-uitbraken-in-belgie-juli-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/622-ncd-uitbraken-in-belgie-juli-2018.html

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over België uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen weken voorgedaan. Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met zeer hoge ziekteverschijnselen.

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren.

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 05 Jul 2018 13:03:22 +0000
Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting (juli 2018) https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/621-nieuw-formulier-entverklaring-voor-rhd-enting-juli-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/621-nieuw-formulier-entverklaring-voor-rhd-enting-juli-2018.html

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

Invulbare PDF

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 05 Jul 2018 12:23:09 +0000
Voorzitter Jan Dirk Nijkamp in het nieuws https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/618-voorzitter-in-het-nieuws.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/618-voorzitter-in-het-nieuws.html

KLN voorzitter Jan Dirk Nijkamp stond in de krant De Stentor van vrijdag 22 juni 2018.

Via onderstaande link kunt u het artkel lezen;
"Hebben vogelshows langste tijd gehad in Nederland?"

 

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Sat, 23 Jun 2018 20:07:33 +0000
Algemene ledenvergadering 2018; vervallen voorstellen https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/613-algemene-ledenvergadering-2018-vervallen-voorstellen.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/613-algemene-ledenvergadering-2018-vervallen-voorstellen.html

Twee voorstellen, zoals omschreven in het KLN-jaarboek 2018, komen te vervallen.

Het betreft het bestuursvoorstel H (pagina 88 van het KLN-jaarboek 2017) en de benoeming tot het bestuur van de heer C. Vlaardingerbroek.

Hopende u op deze wijze voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes
secretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 05 Jun 2018 22:55:38 +0000
KLN berichten juni 2018 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/620-kln-berichten-juni-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/620-kln-berichten-juni-2018.html

Algemene Ledenvergadering KLN
De komende Algemene Leden Vergadering is op zaterdag 16 juni 2018 in De Aker, Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887. Aanvang is om 10.00 uur.
De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris. Graag bij de aanmelding vermelden of u gebruik wil maken van de lunch. De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening.

De vergaderstukken staan op de website onder Verenigingsinfo / Bondsvergadering.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Thu, 24 May 2018 20:21:12 +0000
Algemene ledenvergadering 2018; toevoeging voorstel Jaarboek 2017 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/612-algemene-ledenvergadering-2018-toevoeging-voorstel-jaarboek-2017.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/612-algemene-ledenvergadering-2018-toevoeging-voorstel-jaarboek-2017.html

Na het verschijnen van het KLN-Jaarboek 2017 hebben inmiddels enkele wijzigingen plaatsgevonden aangaande de omschreven voorstellen.
Op de pagina Verenigingsinfo/Bondsvergadering vindt u een toevoeging (Addendum) aan het Jaarboek 2017.
Tevens is er een herziene Geloofsbrief geplaatst.

Aan alle stemgerechtigden het vriendelijke verzoek om deze geloofsbrief (versie 18 mei 2018) te gebruiken.

Ronald Tiemes
Secretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Fri, 18 May 2018 13:02:27 +0000