Kleindier Liefhebbers Nederland - Home https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Fri, 19 Oct 2018 04:33:45 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl KLN berichten september 2018 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/631-kln-berichten-september-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/631-kln-berichten-september-2018.html

KLN-bestuur op orde en richting bepaald

De afgelopen maanden hebben voor het KLN-bestuur, zoals aangegeven tijdens de ALV van 16 juni 2018,  in het teken gestaan van richting bepalen/ visie op de toekomst, portefeuille verdeling en elkaar beter leren kennen.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Thu, 27 Sep 2018 20:54:13 +0000
KLN berichten augustus 2018 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/630-kln-berichten-augustus-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/630-kln-berichten-augustus-2018.html

Vraagprogramma/catalogus en AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming)

Als er meer dan alleen een naam en functie wordt vermeld, moet een organisatie aan een betrokkene toestemming vragen. Meestal zullen dit soort zaken door de tentoonstellingsecretaris of diergroep secretaris worden afgehandeld.

Toestemming geldt ook voor mailadressen die persoonlijk zijn. Het is dan handiger om een organisatiemailadres te regelen en die te vermelden bijvoorbeeld: secretaris@verenigingnaam.nl

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Thu, 27 Sep 2018 20:49:13 +0000
KLN-bestuur op orde en richting bepaald https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/629-kln-bestuur-op-orde-en-richting-bepaald.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/629-kln-bestuur-op-orde-en-richting-bepaald.html

De afgelopen maanden hebben voor het KLN-bestuur, zoals aangegeven tijdens de ALV van 16 juni 2018, in het teken gestaan van richting bepalen/ visie op de toekomst, portefeuille verdeling en elkaar beter leren kennen.

Richting bepalen/ visie op de toekomst:
Om tot vervolgstappen te komen is het noodzakelijk dat het rapport ´KLN op weg naar 2019´ wordt voorzien van een duidelijke richting/ visie op de toekomst. Hiermee bedoelen wij een document waarin wij als bestuur duidelijk aangeven ´Waarom is er een KLN, Hoe realiseren wij het waarom en Wat doen wij dan als KLN´? Wij hebben onze visie op de toekomst als werktitel meegegeven; ¨Van droom naar werkelijkheid¨.


In oktober 2018 hebben wij de concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan gereed.
De concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan zal ter bespreking worden voorgelegd aan de Raad van Advies. Tevens organiseren wij als bestuur zogenaamde ronde tafel bijeenkomsten met telkens wisselende gezelschappen. In het voorjaar van 2019 willen wij de definitieve visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan gereed hebben. In juni 2019 zal deze ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd.    

Samenstelling bestuur/ portefeuille verdeling:
De samenstelling van het bestuur en de portefeuilleverdeling is aangepast:

Voorzitter: Jan Dirk Nijkamp
Secretaris: Ronald Tiemes
Penningmeester: Evert van de Waerdt
2e secretaris: Erna Sanders
Bedrijfsvoering: Esther Witteveen (ad interim)
PR en Jeugdzaken & Kwaliteitszorg en ondersteuning shows: Johnny Leeflang
Verenigingsondersteuning: Kor Flokstra
Dierhouderij-aangelegenheden: Harry Arts
Keurmeestersaangelegenheden & Standdaardaangelegenheden: Bart van der Vlis

Raad van Advies
De Raad van Advies is een advies- en overlegorgaan tussen het bestuur en de provinciale afdelingen. De afgelopen jaren is de Raad van Advies uitgegroeid tot een overlegorgaan waar velen, buiten de provinciale afdelingen om, aan deelnamen. 

Vanaf heden gaan we weer naar de oorspronkelijke opzet en het doel waarvoor de Raad van Advies bedoeld was.

De eerste Raad van Advies zal plaatsvinden op maandagavond 22 oktober 2018. Alle Provinciale Afdelingen ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Tijdens deze bijeenkomst zal het bestuur haar concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan ter bespreking voorleggen aan de Raad van Advies.

Vogelgriep
De vogelgriep is voor ons als bestuur een onderwerp met een hoge prioriteit.

Het bestuur heeft als vervolgstap en voor het eerst volgende overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een PowerPointpresentatie gemaakt. In deze presentatie doen wij een voorstel om tentoonstellingen voor al onze dierengroepen tijdens uitbraken van vogelgriep, als pilot voor een periode van twee jaar, vrij te geven buiten de zogenaamde BT-gebieden. Tevens geven wij onder andere aan op welke wijze KLN de vaste voetringen administratie heeft ingericht, de rol van het facilitair Bureau en de controle en handhaving van de tentoonstellingsvoorwaarden.  

Doel is om voor oktober 2018 duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden die het ministerie ons geeft.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Sun, 12 Aug 2018 14:28:37 +0000
KLN berichten juli 2018 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/627-kln-berichten-juli-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/627-kln-berichten-juli-2018.html

Op dit moment van schrijven is de Algemene Leden Vergadering net achter de rug.

Als bestuur hebben we afscheid genomen van Jan Renes (portefeuillehouder Standaardaangelegenheden en Kwaliteitszorg & Showondersteuning) en Arie Tieleman (portefeuillehouder Keurmeestersaangelegenheden). Tijdens de vergadering hebben wij beide heren vanwege hun grote bijdrage benoemd tot Erelid van KLN.

Tevens werd Piet van Lune, vanwege zijn grote bijdrage aan bestuurlijke taken, benoemd tot Lid van Verdienste van KLN.

Tot het bestuur zijn toegetreden: Jan Dirk Nijkamp (als voorzitter), Erna Sanders (2e secretaris), Kor Flokstra (portefeuillehouder Kwaliteitszorg & Showondersteuning), Johnny Leeflang (portefeuillehouder PR en jeugdzaken) en Bart van der Vlis (portefeuillehouder Keurmeestersaangelegenheden).

Hieruit kunnen we opmaken dat het bestuur van KLN weer bijna voltallig is. Alleen voor de portefeuille Standaardaangelegenheden is nog geen bestuurder gevonden. Tevens hebben wij, als bestuur, de wens uitgesproken dat er een 2e penningmeester wordt aangesteld.

Namens al mijn medebestuursleden wil ik u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

De komende paar maanden staat voor ons, als bestuur, in het teken van richting bepalen naar de toekomst. Wie en wat willen wij als KLN zijn en wat gaan wij betekenen voor de kleindier-liefhebber in Nederland. Wij gaan dat doen met een goed gevoel op weg naar 2019, maar rekenen hierbij ook op uw input en hulp.

Vanaf deze plaats wens ik u een fijne zomer en heel goede vakantie toe!

 

Ronald Tiemes

Secretaris

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Tue, 07 Aug 2018 00:21:00 +0000
New castle Disease https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/626-new-castle-disease.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/626-new-castle-disease.html

Het gevaar van NcD-virusinfectie (New castle Disease) bij onze dieren is groter geworden. Vanwege toenemende uitbraken in onze omringende landen lijkt de besmettingsgraad groter. Om die reden is het advies van de KLN om uw dieren zo snel mogelijk te vaccineren tegen dit virus. Uw dierenarts kan het goede advies geven.

Wij adviseren daarbij om zeker meerdere malen en met enkele weken tussentijd uw dieren te vaccineren. Dit staat los van de verplichte vaccinatie tegen NcD, wanneer uw dieren naar tentoonstellingen gaan. Het is nu belangrijk om naast een entdeken over Nederland te leggen ook de dieren zelf een goede bescherming tegen dit virus te geven.

Onderstaand bericht is uitgegaan naar alle dierenartsen in Nederland.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Mon, 23 Jul 2018 12:57:12 +0000
Bestuursvergadering van 3 juli 2018 https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/623-bestuursvergadering-van-3-juli-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/623-bestuursvergadering-van-3-juli-2018.html

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juli 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

NCD enting
Hiervoor verwijzen wij u naar het afzonderlijke nieuwsbericht dat ook naar alle secretarissen is verzonden en gaat over de ontwikkelingen in België. Advies: ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

Vernieuwd RHD entformulier
Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.
Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).
Ook dit is in het bericht naar alle secretarissen opgenomen.

Keurmeestersopleiding cavia’s en kleine knagers
KLN portefeuillehouder Bart van der Vlist heeft onlangs een bijeenkomst gehouden met de mensen die over de opleiding gaan.
O.a. is afgesproken dat er (vernieuwde) lesboeken komen en dat deze alleen als pdf-document aan de cursisten ter beschikking zullen komen.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 10 Jul 2018 23:53:24 +0000
NCD uitbraken (pseudo vogelpest) in België (juli 2018) https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/622-ncd-uitbraken-in-belgie-juli-2018.html https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/622-ncd-uitbraken-in-belgie-juli-2018.html

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over België uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen weken voorgedaan. Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met zeer hoge ziekteverschijnselen.

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren.

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 05 Jul 2018 13:03:22 +0000