Bericht van de voorzitter (31-12-2018)

Samen schouder aan schouder

Het einde van 2018 nadert; terugkijken of vooruit kijken? Onze liefhebberij staat onder druk;
het aantal leden van KLN neemt af, dierziektes zoals vogelgriep, tentoonstellingen die met elkaar concurreren, regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn, publieke opinie en politieke standpunten inzake tentoonstellingen etc.

Kortom veel bedreigingen, maar er zijn ook kansen! Er zijn veel kleindierliefhebbers opzoek naar juiste informatie over dierenwelzijn, verzorging, aanschaf etc, de overheid is opzoek naar een gesprekspartner die de groep liefhebbers vertegenwoordigd,

wij dragen bij aan het in standhouden van cultureel erfgoed en daarmee aan diversiteit van genen.
Helaas kan ik niet anders stellen dan dat er momenteel sprake is van versnippering in kleindierenland, ´eigenbelang´ gaat voor gezamenlijk belang.
Om toekomstgericht te worden is het noodzakelijk dat wij als leden van KLN gezamenlijk optrekken en werken aan dezelfde doelen.

U als lid van KLN mag en moet verwachten dat het Bestuur de richting bepaald met bijbehorende doelen. Het zal dus voor eenieder geven en nemen zijn,

de tijd om voor het eigenbelang te gaan is voorbij. Juist nu het ledenaantal afneemt is het van belang schouder aan schouder op te trekken:
Een voorbeeld is een betere spreiding van de grote nationale shows. Het kan en mag niet zo zijn dat er 3 grote nationale shows binnen 4 weken tijd worden georganiseerd.

De beste verdeling is en blijft oktober/ november, december en januari. Vorenstaande heeft als consequentie dat er geschoven moet worden en

dat heeft gevolgen voor regionale en lokale shows. Hier geldt gaan wij voor ons eigen belang of het gezamenlijke belang? Er kan maar een belang zijn en dat is het gezamenlijk belang.
Hoe mooi kan het zijn, een nationale show eind oktober begin november waar alle fokkers en keurmeester elkaar ontmoeten, dierbesprekingen worden gehouden,

de standaardcommissies aanwezig zijn etc. Kortom de start van het nieuwe tentoonstellingsseizoen met alle betrokken partijen.

Voor mij als voorzitter van KLN is vorenstaande een wens voor 2019.

Ik wens u en uw dierbaren een goed en gezond 2019 toe.

Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter KLN