Servicelidmaatschap

Niet iedere liefhebber heeft behoefte om met dieren naar een tentoonstelling te gaan, maar wil graag voor het overige toch zijn/haar hobby op een serieuze wijze benaderen, waarvoor veel informatie nodig is.

Daarom is er al enige jaren een servicelidmaatschap waarbij u NIET verplicht bent lid te worden van een plaatselijke vereniging. De enige beperking met dit type lidmaatschap is dat u geen dieren kunt insturen op officiële tentoonstellingen en het stemrecht binnen KLN is afwijkend. Voor het overige is er geen beperking en kunt u volop gebruik maken van de kennis van de bond en voordelen van een lidmaatschap, zoals o.a. het bestellen van ringen tegen ledenprijs.

De contributie is gelijk aan die van gewone leden inclusief het blad Kleindier Magazine.

U kunt zich hiervoor rechtstreeks aanmelden met onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier voor servicelidmaatschap

Opzegging voor het nieuwe kalenderjaar dient vóór 1 december te geschieden bij de Nederlandse Kleindierpublicaties, die de facturering en inning verzorgt.

U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier.

Opzeggingsformulier voor servicelidmaatschap