Contributiebedragen

De diverse contributies voor 2021 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 54,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 18,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) € 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine € 44,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine) € 36,00
Combinatienummer (extra) €   3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs € 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland

€ 12,00

In 2021 ontvangen seniorleden, jeugdleden en liefhebbersleden een eenmalige korting van € 3.

Contributievormen met korting voor doelgroepen van experimenten en gerichte werving 1e jaar 2e jaar 3e jaar
Aspirant seniorlid met kleindiermagazine € 30 € 45 Normaal bedrag
Aspirant seniorlid 2e of meer gezinsleden) € 10 € 15 Normaal bedrag
Aspirant liefhebberslid met Kleindier Magazine € 30 € 45 € 10 onder Senior met KM

 

KLN leden in de leeftijd van 6 tot 21 jaar, die woonachtig zijn op een adres waar geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via automatische incasso.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.