Contributiebedragen

De diverse contributies voor 2020 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 53,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 18,00
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) €   9,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine) € 35,50
Combinatienummer (extra) €   3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs € 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland € 12,00

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december Bij ingang in de loop van het jaar betaalt een seniorlid met Kleindier Magazine een aangepast bedrag.