Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Aanmelding door de leden bij de verenigingssecretaris
U kunt niet rechtstreeks bij de ledenadministratie van KLN aanmelden, dat doet de plaatselijke vereniging voor u. Wel kunt u hieronder een aanvraagformulier opvragen en dit bij de secretaris van de vereniging waar u lid bent inleveren.

Aanvraagformulier voor fokkersnummer om in te leveren bij de vereniging

Nieuwe leden ontvangen tevens ons bondsblad Kleindier Magazine. Dit geldt niet voor jeugdleden en voor gezinsleden als in het gezin al een Kleindier Magazine wordt ontvangen.
Jeugdleden en seniorleden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar in een gezin, waar geen andere leden aanwezig zijn, kunnen een gratis abonnement Kleindier Magazine krijgen wanneer hun e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie en er via automatische incasso betaald wordt. 
De facturering en inning van de contributie wordt verzorgd door de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
Graag een machtiging voor automatische incasso verlenen, dit bespaart u extra kosten en onze vrijwilligers veel werk.

Aanmelding door de vereniging
Voor het aanmelden van nieuwe (jeugd)leden door de plaatselijke verenigingen moet onderstaand formulier gebruikt worden. Wilt u s.v.p. dit formulier volledig invullen zodat de centrale ledenadministratie in één keer alle gegevens kan verwerken (belangrijk voor bestellen van ringen e.d.). Zodra het nieuwe lid is ingeschreven ontvangt u een bevestiging en kunt u zelf de gegevens controleren in het programma Digikeur.

Aanmeldingsformulier voor de verenigingssecretaris

Aandachtspunten bij het invullen van het formulier:
Probeer alle gegevens zo volledig mogelijk te achterhalen, dus zowel de volledige voorletters als de roepnaam. Opgaaf van de geboortedatum stellen wij op prijs om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de leden. Opgave van een e-mailadres is belangrijk omdat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt met de leden, ook facturen worden via e-mail verstuurd.
Betaling via automatische incasso heeft verreweg de voorkeur, indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt betaalt de fokker € 2,50 extra.
Bij aanmeldingen vanaf oktober dient bij opmerkingen het jaar van ingang vermeld te worden, als er niets vermeld is wordt ervan uitgegaan dat het nog voor het lopende jaar is.