Lidmaatschap

Wat kunt u allemaal doen wanneer u lid bent van KLN:

  • Inzenden met konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven (geen sierduiven) op tentoonstelling 
  • Ringen bestellen voor uw hoenders etc. tegen scherpe prijzen voor leden
  • De door u gefokte jonge konijnen laten merken waaruit dan blijkt dat het toch zekere rasdieren zijn
  • Afzonderlijk abonnement op Kleindier Magazine tegen een zeer scherpe prijs (mogelijk doordat het door vrijwilligers – liefhebbers is gemaakt voor liefhebbers!)
  • Almanak met informatie over tentoonstellingen, speciaalclubs en de bonden
  • Gebruik maken van de opgebouwde kennis in de loop van de jaren o.a. ten aanzien van juridische procedures wegens (geluids)overlast door dieren etc
  • Deel uitmaken van ons sociaal kleindierenliefhebbersnetwerk en ook de beleving van onze hobby proeven.

Het lidmaatschap van KLN wordt in de wandelgangen vaak aangeduid als een fokkerskaart van KLN. Vroeger ontvingen de leden van de bond een apart kaartje met daarop hun naam en fokkersnummer. Deze fokkerskaart is vervallen. De leden vinden op hun jaarlijkse factuur een “fokkersnummer”; dit is uw persoonlijk  lidmaatschapsnummer bij KLN. Het nummer is samengesteld uit de verenigingscode en een volgnummer. Het fokkersnummer wordt pas geactiveerd nadat u de bondscontributie etc. hebt betaald, of een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. Het fokkersnummer heeft u nodig voor het bestellen van ringen, tatoeëren van konijnen en inschrijven van uw dieren op tentoonstellingen.

Wanneer u aan tentoonstellingen of keuringen met konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven wilt deelnemen, moet u lid zijn van een plaatselijke vereniging en van KLN.