Home

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen (26-11-2016)

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het bedrijf heeft ook drie nevenbedrijven in Hierden en een in Ermelo. Deze locaties worden ook preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Een ander bedrijf binnen een straal van 1 km met 10.000 vleeseenden wordt ook preventief geruimd
Vervoersverbod in verband met vogelgriep

Lees meer

Update HPAI (22-11-2016)

Er worden nog regelmatig verdachte dode vogels gevonden. Het kaartje van Nederland geeft de vindplaatsen van verdachte dode vogels aan en welke al positief bevonden zijn. Deze ziekte onder de wilde watervogels is dus nog zeker niet uitgeraasd en het besmettingsrisico is nog steeds hoog. Vandaar dat uiterste voorzichtigheid nog altijd geboden is.
Wekelijks worden de ingestelde maatregelen geëvalueerd en beoordeeld door een commissie van deskundigen en wordt bepaald of ze aangescherpt of versoepeld moeten worden.
In Den Oever is op 18-11-2016 bij een liefhebber een H5N8 besmette zwaan aangetroffen en verder een besmette kip en eend. Daarom is per die datum conform het HPAI draaiboek de Welzijnscommissie ingesteld. Deze commissie heeft tot taak na te gaan of de maatregelen, die invloed kunnen hebben op het dierenwelzijn, op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
In Duisland is naast het vervoers- en tentoonstellingsverbod in Sleeswijk-Holstein ook de vergunning voor de BDRG Hauptbundesschau in Leipzig ingetrokken.
De Nederlandse verenigingen, waarvan de NVWA de tentoonstellingsvergunning al heeft ingetrokken, zijn door de NVWA hierover rechtstreeks geïnformeerd.
KLN heeft het ministerie schriftelijk verzocht, zo gauw als dat kan, het tentoonstellingsverbod op te heffen. Gezien de ontwikkelingen is het vrij logisch, dat we daar nog geen antwoord op hebben gekregen.

Aanzienlijk risico HPAI (H5N8) in Nederland (9-11-2016)

Staatssecretaris Van Dam meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimveesector door insleep van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5N8. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen, heeft hij een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld om zo het risico van insleep van vogelgriep vanuit de wilde watervogelpopulatie te beperken.

Lees meer