Vogelgriep (hoog pathogeen) in Nederland vastgesteld en nieuwe landelijke maatregelen van kracht (afschermen en tentoonstellingsverbod)

Met de laatste maanden van het jaar in zicht komen ook de vogels op hun trektocht naar Nederland. Waakzaamheid op binnendringen van de vogelgriep is weer actueel.

Vorige week werden we opgeschrikt door de aanwezigheid van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) bij zwanen. Op 29 oktober is HPAI geconstateerd bij een pluimveebedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Keuringen, waarbij dieren of eieren verzameld worden mogen binnen de 10 km rond het bedrijf ook niet doorgaan.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling op deze ophokplicht zijn ook eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meer informatie is te vinden op de informatiepagina vogelgriep van de Rijksoverheid.

Lees meer

We hebben de afgelopen dagen vragen gekregen betreffende het jaarboek, voorstellen en de ALV

Als vereniging zijn wij verplicht om jaarlijks een ledenvergadering te houden. Dankzij een speciale spoedwet kunnen we de algemene ledenvergadering langs elektronische weg organiseren.

 Nu horen we stemmen opgaan om voorstellen naar de volgende ALV door te schuiven. Hoewel heel veel activiteiten niet kunnen doorgaan door Corona moeten wij bestuurlijk wel verder. Afgaande op de berichten die nu te horen zijn, de termijn dat men verwacht dat vaccins beschikbaar zijn, is het nog niet zeker dat we volgend jaar juni kunnen vergaderen. Wij willen daarom niet een vol jaar op de pauzeknop drukken.

Vandaar dat wij de voorstellen, die nu op de agenda staan, door laten gaan. Wij zijn van mening dat iedere vereniging voor zichzelf een goede mening kan vormen. Dat is ook de reden dat er sinds enkele jaren geen preadvies meer wordt gegeven!
Uitzondering was vorig jaar toen er wijzigingsvoorstellen voor het TT-reglement op de agenda stonden en er een afspraak stond om de reglementen te herzien. Dat staat dit jaar als voorstel op de agenda.

De beslissing om de fysieke vergadering niet door te laten gaan, is op het allerlaatste moment genomen. Bij het wijzigen van de agenda is vergeten de toelichting op de raming aan te passen.

Hoewel het niet duidelijk uit het jaarboek blijkt, is de raming 2021 relevant in verband met de vaststelling van de contributies. Dit jaar is er voor het eerst een derde jaar toegevoegd alleen om de ontwikkeling op langere termijn in beeld te krijgen. U stemt dus over de raming 2020 (aangepast) en 2021. Bestuursvoorstel E wordt “Raming 2020 (herzien) en 2021”.

Een voorstel (afschaffen KLN-prijzen) hebben wij bewust doorgeschoven naar de volgende ALV.

Op de agenda vervalt “10 Rondvraag”. Een rondvraag op een digitale vergadering is niet handig.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om de stemgerechtigden te vragen om de geloofsbrief uiterlijk 24 oktober bij ons binnen moet zijn (bij voorkeur via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Een verbeterd exemplaar (voorstel E) staat op de website van KLN.

KLN-bestuur, 16 oktober 2020.

Chlamydia bacterie bij cavia's en antibioticagebruik bij konijnen

Afgelopen jaar zijn in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht verschillende cavia’s onderzocht op een weinig aanwezige doch voor de gezondheid van mens en cavia gevaarlijke Chlamydia bacterie.
In de download kunt u het gehele verhaal nalezen. Het verhaal is gemaakt aan de hand van literatuuronderzoek en aan de hand van eigen onderzoek bij verschillende cavia’s bij verschillende fokkers. Het onderzoek is uitgevoerd door de studenten van de faculteit Diergeneeskunde voor hun Master opleiding tot dierenarts.

In 2012 werd voor het eerst een formularium voor tentoonstellingskonijnen ontwikkeld. In 2017 is het formularium verder aangepast aan de huidige inzichten van antibioticagebruik bij dieren en in ons geval bij konijnen gefokt voor de tentoonstellingen. Samen met uw dierenarts kan zo een verantwoorde keuze gemaakt worden bij een bacteriële ziekte bij de konijnen. Het vernieuwde formularium van 2017 is een beargumenteerde richtlijn voor het antibioticumgebruik bij voedselproducerende konijnen. Het doel van het formularium is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriën door het antibioticumgebruik bij onze konijnen. in de download kunt u het formularium nalezen. De formularia zijn ook terug te vinden bij www.wvab.nl  

Shows kunnen “gewoon” doorgaan, ook na de persconferentie van 28 september!

Direct na de persconferentie van maandag 28 september werd een samenvatting gepubliceerd waarin de nieuwe maatregelen kort werden opgesomd. Hier stond ook tussen: “In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn”. Wat er niet bij stond, is dat dit geldt voor binnenruimtes met vaste zitplaatsen. Dat zorgt soms voor verwarring.

Wij hebben eerder een bericht geplaatst met informatie over locaties binnen en buiten “met doorstroom”. Dat “met doorstroom” is nog steeds van toepassing op shows. Dit staat nu op de website van Rijksoverheid onder “Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40)”: Het maximum aantal personen mag ook worden losgelaten als er sprake is van doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken en kermissen. Hierbij gelden 2 voorwaarden:

Lees meer