Vogelgriep rond de feestdagen

Nieuwe uitbraak
Vandaag 5 december is Sinterklaas in Nederland, maar ook zijn we weer opgeschrikt met een nieuwe uitbraak van HPAI in Maasland (gemeente Midden Delfland, provincie Zuid Holland) bij een kleinschalig pluimveebedrijf. Ook hier is weer een toezichtgebied van 10 km ingesteld rondom het bedrijf. De kippen op het bedrijf zijn geruimd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Maasland.

Lees meer

Geen tentoonstellingsleges voor FB-tentoonstellingen in het showseizoen 2021/2022

Omdat er in dit seizoen nauwelijks een tentoonstelling is doorgegaan vanwege corona, hebben de bonden besloten dat de verenigingen en tentoonstellingsorganisaties GEEN leges zijn verschuldigd aan het Facilitair Bureau voor het showseizoen 2021/2022 als financiële tegemoetkoming in deze lastige tijd. Dat ook mede omdat het Facilitair Bureau nauwelijks kosten heeft moeten maken voor gedelegeerden.

Dat betekent dat u bij het aanvragen van een tentoonstellingsvergunning voor het seizoen 2021/2022 niets hoeft te betalen, ook als u in dit seizoen geen vergunning hebt aangevraagd of uw tentoonstelling wel is doorgegaan.

30 november 2020.

Korting contributie KLN leden 2021

Beste Kleindierliefhebber,

Het zijn bijzondere tijden door COVID-19 en nu ook hoogpathogene vogelgriep in Nederland en in de ons omringende landen.
Velen van u hebben zich verheugd op een tentoonstellingsseizoen en de vele ontmoetingen met collega fokkers die daarbij horen. Helaas niets van dat al. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven en mogen mondjesmaat bezoek ontvangen. Uw dieren zijn juist in deze periode op z´n mooist, u had graag uw dieren laten zien aan andere fokkers en belangstellenden. Wat rest is het maken van foto´s en filmpjes, op deze wijze kunt u toch nog uw dieren aan anderen laten zien. Het bestuur van KLN begrijpt maar al te goed dat voor velen van u een lastige tijd is. Wij roepen u dan ook op om eens contact op te nemen met een collega fokker.

Als tegemoetkoming in deze lastige tijd heeft het bestuur van KLN besloten u eenmalig een korting te geven op uw lidmaatschap 2021 van € 3,00.

Rest mij u al het goede toe te wensen en laten wij de komende periode naar elkaar omkijken.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland,

Jan Dirk Nijkamp, voorzitter KLN
30 november 2020

Nieuwsbrieven nu ook op website van KLN te lezen

De nieuwsbrieven van KLN staan nu ook op de website van KLN in de rubriek "Nieuwsbrieven", zie menu aan de linkerkant. Wanneer u die rubriek aanklikt, staat daar ook een link waarmee u zich op deze nieuwsbrief kunt abonneren. Dan krijgt u hem gelijk in uw mailbox wanneer een nieuwe nieuwsbrief uitkomt.